Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
državni svet državno vijeće
mestni svet gradsko vijeće
nasvet savjet
osvestiti se osvijestiti se
osvetliti osvijetliti
osvetliti rasvijetliti
osvežilec osvježivač
osvežiti osvježiti
posvetilo posveta
posvetitev posveta
posvetiti posvetiti
posvetiti zarediti
posvetovalnica savjetovalište
posvetovanje vijećanje
posvetovati se savjetovati se
rastlinski svet biljni svijet
razsvetljava rasvjeta
razsvetljen rasvijetljen
sončna svetloba sunčeva svjetlost
sveča svijeća
svečka svjećica
Šved Šveđanin
Švedska Švedska
švedski švedski
svet sveti
svet svijet
svet vijeće
Svet Evrope Vijeće Europe
svetel svijetao
sveti večer Badnjak
svetilka svjetiljka
svetilnik svjetionik
svetišče hram
svetišče svetište
svetiti sjati
svetiti svijetliti
svetlo pivo svijetlo pivo
svetloba svjetlost
svetlolas svjetlokos
svetnik svetac
světnik vijećnik
svetovalec savjetnik
svetovalka savjetnica
svetovati dati komu savjet
svetovati savjetovati
svetoven svjetski
svetovljanski kozmopolitski
svetovljanski općesvjetski
svež svjež
sveženj svežanj
transvestit transvestit
tretji svet treći svijet
Varnostni svet Vijeće sigurnosti
zasvetiti sinuti
zasvetiti zasvijetliti
živalski svet životinjsko carstvo

Naš jezik Slovenski jezik
sve vse
osveta maščevanje
osvetiti maščevati
osvetnik maščevalec
posve povsem
posveta posvetilo
posveta posvetitev
posvetiti posvetiti
svečan slovesen
svečana gozba banket
svečana povorka procesija
svečanost festival
svečanost slavnost
svečanost slovesnost
svećenik duhovnik
svećenstvo duhovščina
Šveđanin Šved
Švedska Švedska
švedski švedski
svejedno vseeno
svekar tast
svekrva tašča
svemir vesolje
svemoguć vsemogočen
svetac svetnik
sveti svet
Sveti Otac papež
svetište svetišče
svetlucanje lesk
Sveto pismo biblija
svetogrđe bogoskrunstvo
sveučiliište univerzitetni
sveučilišni univerzitetni
sveučilišni ravnatelj rektor
sveučilište univerza
sveukupan celoten
sveukupnost celotnost
svezak zvezak
svežanj sveženj
svezati zvezati
transvestit transvestit
u svezi v zvezi z


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| svet | sve | svi |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba