Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
astrologija astrologija
astronaut astronavt
astronaut vesoljec
astronavt astronaut
astronomija astronomija
astronomija zvjezdoznanstvo
bistrost bistrina
bistroumnost oštroumnost
elektronika elektronika
elektronski elektronski
gastronomija gastronomija
hitro brzo
hitrost brzina
jutro jutro
kakor hitro čim
katastrofa katastrofa
kontrola kontrola
kontrola nadzor
kontrola pregled
kontrola provjera
kontrolirati kontrolirati
kontrolirati nadzirati
kontrolirati provjeravati
metropola glavni grad
metropola metropola
mojstrovina majstorstvo
mojstrovina remekdjelo
na lastne stroške na vlastiti trošak
nadstropje etaža
nadstropje kat
omejitev hitrost ograničenje brzine
ostroumen oštrouman
otroci djeca
otročji djetinjast
otrok dijete
otroška paraliza dječija paraliza
otroška soba dječija soba
otroški dječiji
otroški dječji
otroški voziček dječija kolica
otroški vrtec dječiji vrtić
otroštvo djetinjstvo
petrolej petrolej
pisalni stroj pisaći stroj
pootročiti podjetinjiti
potrošnik potrošač
pralni stroj perilica
pralni stroj stroj za pranje rublja
stročji fižol mahune
strog strog
stroj mašina
stroj stroj
strojepisec daktilograf
strojepisec tipkač
strok mahuna
stroka profesija
stroka struka
strokoven profesionalan
strokoven stručan
strokovnjak profesionalac
strokovnjak stručnjak
strokovnost profesionalizam
strokovnost stručnost
strop strop
strošek trošak
trobenta truba
trobiti trubiti
trofeja trofej
tropski tropski
trošiti trošiti
ustroj ustroj
vetroven vjetrovit

Naš jezik Slovenski jezik
astrologija astrologija
astronaut astronavt
astronaut vesoljec
astronavt astronaut
astronomija astronomija
elektronika elektronika
elektronski elektronski
futrola tok
gastronomija gastronomija
hitrost urnost
istrošen obrabljen
jutro jutro
jutros danes zjutraj
katastrofa katastrofa
kontrola kontrola
kontrola nadzor
kontrolirati kontrolirati
kontrolor nadzornik
metropola metropola
metropola prestolnica
na vlastiti trošak na lastne stroške
nekontrolirani strah panika
oštrouman ostroumen
oštroumnost bistroumnost
otrov strup
otrovan strupen
otrovanje zastrupitev
patrola patrulja
petrolej petrolej
pisaći stroj pisalni stroj
potrošač potrošnik
potrošen porabljen
potrošiti porabiti
potrošnja poraba
prekontrolirati preveriti
protuotrov protistrup
rastrošnost zapravljivost
retrovizor vzvratno ogledalo
strofa kitica
strog strog
stroj stroj
stroj za pranje rublja pralni stroj
strop strop
trofej trofeja
trokut trikotnik
trom počasen
tromesječje četrtletje
tromost počasnost
tropski tropski
trošak strošek
trošan trhel
trošiti trošiti
trošiti zapravljati
trovanje zastrupitev
ujutro zjutraj
uludo potrošiti zapraviti
ustroj ustroj
utroba drob
vatrogasac gasilec
vatrogasan gasilen
vatrogasni gasilski
vjetrovit vetroven


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| truo | tko | trom | to | trk | tlo | trd | trg | tri | trn |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba