Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
akmak, se preliti
akmak preliti se
akmak, v. prelivati se
akmak, v. slivati se
akmak, v. teći
alkim gibi akmak prelivati se kao duga
arasindan bakmak, v. proviriti
arasindan bakmak provirivati
ardina bakmak, v osvrnuti se
arkasina bakmak obazirati se
arkasina bakmak, v obazreti se
arkasina bakmak osvrnuti se
ateş yakmak, v ložiti
aynaya bakmak, v ogledati se
bakma, n gledanje
bakma nadgledati
bakma, n nega
bakma negovanje
bakmak, v gledati
bakmak mariti
bakmak negovati
bakmak pogledati
bakmak posmatrati
bakmak promatrati
bakmak sagledati
bakmak zbrinuti
bakmamak, v zapustiti
bir şeyi birakmak odreći
bir şeyi birakmak odricati
birakma, n prepuštanje
birakma puštaanje
birakmak bataliti
birakmak napustiti
birakmak ostaviti
birakmak, v prepustiti
birakmak pustiti
birakmak puštati
birakmak ustupati
birakmak ustupiti
birini bir şeyden nahrum birakmak gušiti
birinin kararina birakmak povinovati se
çakma, n zabijanje
çakmak kresivo
çakmak pribiti
çakmak, n upaljač
çakmak zabijati
çakmak, v zariti
çakmak taşi kremen
çengele takmak, v okačiti
çeşnisine bakmak, v okusiti
çeşnisine bakmak okušati
damla damla akmak kapati
dik dik bakmak buljiti
dik dik bakmak, v izbuljiti
dik dik bakmak piljenje
dik dik bakmak piljiti
dik dik bakmak zuriti
dikkatle bakmak, v motriti
dikkatli bakmak gledati
dikkatli bakmak, v viriti
dikkatlie bakmak, v motriti
dişari bakmak, v izviriti
dişari akmak, v oteći
dişari akmak oticati
dişariya akmak iscuriti
dişariya akmak, v isteći
doğru akmak, v doteći
doğru akmak doticati
emanet birakmak deponovati
geride berakmak nadmašiti
geride berakmak, v prestići
geride berakmak prestignuti
geride berakmak preteći
geriye bakmak obazirati se
geriye bakmak, v obazreti se
gölgede birakmak premašiti
göz ucuyla bakmak gledati
göz ucuyla bakmak, v viriti
hizla akmak fişkirmak, v sukljati
hizmetine bakmak, v poslužiti
hizmetine bakmak posluživati
hor bakmak nipodaštavati
hor bakmak potceniti
hor bakmak, v prezirati
hor bakmak prezreti
horbakmak prezirati
hükümsüz birakmak, v otpisati
ihtimamla bakmak pobrinuti
ihtimamla bakmak, v pobrinuti se
ihtimamla bakmak postarati se
iyi bakmak, v paziti
iyi bakmak pripaziti
iyi bakmak starati se
kakmak, v pribiti
kakmak zabiti
kalit birakmak, v zaveštati
kusura bakmamak, v opraštati
kusura bakmamak oprostiti
mahrum birakma, n lišenje
mahrum birakma odricanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: akma
- prevod za riječ: akma

Naš jezik Turski jezik
takmac rakip
takmac yarişçi, n


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| akmak | alma | ama | amma | anma | arma | asma | atma | bakma | akma | takma | yakma |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba