Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
akont predujam
akort, n. akord
brakorazvodni" a
diyakoz, n đakon
istakoz, n jastog
karakol, n patrola
karakol straža
karakolhane, n karaula
karakoncolos, n bauk
karakoncolos prikaza
karakoncolos strašilo
karakoncolos utvara
sako, n kaput
takoz klin

Naš jezik Turski jezik
ako eğer
"brakorazvodni boşanma i.l.ü.u
akontacija avans, n
akord akort, n.
akord gütürü, n
bezakonje anarşi
bezakonje kanuna mufayeret, n
bezakonje kanunsuzluk
brakolomnica nikâhi kiran kadin, n
brakolomnik nikâhi kiran erkek, n
brakorazvodni boşanma, a
dakako bittabi
dakako elbet, ad
dakako tabiatiyle
dakako tabii olarak
đakon diyakoz, n
dvojako iki türlü, adv
i, takođe da, de
ikako her hangi bir suretle, adv
jako çok
jako fazla
jako gayret
jako kuvvetle, adv
jako pek
jako şiddetle
jednako ayni
jednako benzer
jednako eşit
jednako farkiz, adv
jednako identik, adv
jednako müsavi
jednako yeksan
jednakost beraberlik, n
jednakost eşitlik, n
jednakost müsavat, n
još jednako daha
kako nasil
kojekako dikkatsizlikle, adv
kojekako ihmalle, adv
lakoća hafiflik
lakoća yeğnilik, n
lakom aç gölzü
lakom doymaz
lakom haris
lakom para göz
lakomislen düşüncesiz
lakomislen hoppa
lakomislenost düşüncesizlik
lakomislenost hoppalik, n
lakomost tamah
lakouman düşüncesiz
lakouman hoppa
lakovan vernik l.i.ü.u, a
lakovati cilâlamak
lakovati laka sürmek
lakovati vernik sürmek
lakovernost çabuk kanicilik, n
mlakonja ilik adam, n
nakon sonra
nakostrešen hiddetli, a
nakostrešiti se kizmak
nakostrešiti se öfkelenmek
nakostrešiti sw kizmak
nakostriješen dargin, a
nakostriješen öfkeli
nakovanj örs, n
naopako tersine l.i.ü.u
napakostiti birine fenalik etmek, v
nejednako benzemeyen
nejednako eşit olmayan
nejednako eşitsiz
nejednakost eşitsizlik, n
nekako bir veçhile
nekako nasil olursa olsun, adv
nekako nasilsa
nezakonit gayri kanuni
nezakonit gayri meşru
nezakonit yasasiz
nezakonitost kanunsuzluk, n
nikako asla
nikako bir türlü
oblakoder gökdelen
olako kolayca, a
onako öyle
opako fena
opako huysuz
opako şerir
opako sinsi
opako şirrret
otkako dan beri
otkako sonra
ovako böyle, adv
ovako böylece, adv
ozakoniti kununlaştirmak, n
pakosnica kötü niyeti kadin
pakosnik kötü niyetli erkek
pakosno kötü niyetli, adv
pakost fenalik
pakost kincilik
pakost kötü niyetli
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ako
- prevod za riječ: ako


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ak | ak | alo | akt | amo | jako | oko | iko | ko | kako | tako | sako |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba