Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
ana, a. glavni
ana, n. majka
al yanakli, m. rumen
ana ari, n. matica
ana aşki materinska ljubav
ana baba, n. roditelj
ana baba kaliti, n. prćija
ana cadde glavna ulica
ana dili maternji jezik
ana i.l.ü.u, a. majčin
ana i.l.ü.u majčinski
ana i.l.ü.u materinski
ana i.l.ü.u maternji
ana mal kapital
ana malci, n. kaitalista
ana malci kapitalista
ana malcilik, n. kapitalizam
ana okulu, n. obdanište
ana okulu vrtić
ana okulu zabavište
ana tarafindan s majčine strane
anahtar deliği, n. ključaonica
anahtarla açmak, v. otklopiti
anahtarla açmak otključati
anakara kontinent
anakara, n. kopno
analik materinstvo
analitik, n. analitički
analiz, n analiza
analiz etmek, v. analizirati
anane, n. tradicija
anane i.l.ü.u, a. tradicionalan
ananet, n. impotencija
anaraşi bezvlašće
anarşi, n. anarhija
anarşi bezakonje
anarşi bezvlašće
anarşist, n. anarhista
anatomi, n. anatomija
anatomi i.l.ü.u, a. anatomski
anayasa konstitucija
anayasa, n. ustav
anayasal, a. ustavan
anayasaya aykiri, a. protivustavan
anayol avgust
anayol kolovoz
anayolu, n. magistrala
anayurt l.i.ü.u, a. domovinski
asker sanayi vojna industrija
avanak, n blesan
avanak blesavko
avanak šmokljan
bacanak, n pašenog
badana, n krečno mleko
badana etmek krečiti
badana etmek okrečiti
badanaci, n moler
badanalamak krečiti
bana bak! hej!
bir yana, adv postrance
bir yandan öbür yana prp skroz
boğanak prolom
cana kiyici, n krvopija
çanadçi, n grnčar
canavar, n čudovište
canavar zver
canavar düdüğü, n sirena
canavar i.l.ü.u, a čudovišan
dana june
dana, n tele
dana eti teletina
dana l.i.ü.u teleći
dayanak naslon
dayanak, n podupirač
elektrik anahtari, n prekidač
elektrosanayi, n elektroindustrija
ergin olmayana, a maloletan
fanatik, a fanatičan
fanatiklik, n fanatizam
fanatizam, n fanatizam
foyasini meydana çikarmak raskrinkati
foyasini meydana çikrmak, n raskrinkati
Güzel Sanatlar akademisi umetnička akademija
haeyecana gelmek, v zanositi
heyecana düşürmek, v uzrujati
heyecana düşürmek uzrujavati
homurdanan, a natmuren
hurafelere inanan, a praznoveran
hurafelere inanan sujetan
hurafeye inanan sujeveran
ibraname razrešenje
ibraname, n razrješenje
idealizme dayanan, a idealistički
iki kanatli, a dvokrilan
iki manali, a dvosmislen
imzalanan, a pootpisani
imzalanan potpisani
insana yakinlik, n pristupačnost
ispanak, n spanac
ispanak spanać
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ana
- prevod za riječ: ana

Naš jezik Turski jezik
"nehatanan samsama
Albanac Arnavut
analfabet okuma yazma bilmeyen
analitički analitik, n.
analitički tahlili, n
analiza analiz, n
analizirati analiz etmek, v.
anarhija anarşi, n.
anarhista anarşist, n.
anatomija anatomi, n.
anatomija teşrih, n
anatomski anatomi i.l.ü.u, a.
Arbanas Arnavut
arbanaški Arnavut l.i.u.ű, a
asanacija iyileşme
asanacija nekahet
asanacija şifa, n
Austijanac Avustruyali, n
austrijanac avustruyah
barutana baruthane, n
barutana baruz deposu, n
Belgijanac Belçikali, n
berzijanac borsaci, n
blizanac ikiz, n
Bosanac Boşnak, n
brana baraj, n
brana su bendi, f
brana su seddi
bratanac kardeş oğlu, n
bratanac kardeş oğlu, v
Brazilijanac Brezikyali, n
Brazilijanac Brezilyali, m
čeličana çelik fabrkasi, n
čeličana çelikhane, n
ciglana tuğla fabrikasi, n
ciglana tuğla harmani, n
članak ayak bile˘]i
članak makale, n
članak yazi, n
članarina üye aidati, n
Danac Danimarkali, m
danak çizye
danak haraç, n
danak vergi, m
danas bugün, ad
danas buğun, adv
današnji bufünkü, a
današnji buğunkü, a
današnjica buğun
današnjica bugünkü zaman, f
današnjica buğunkü zaman, n
dekanat dekanlik, n
dići ustanak ayaklandirmak
dragana azizim
dvanaest on iki
dvanaesti on ikinci
dvorana salon
eksplozivna granata obüs, n
fanatičan fanatik, a
fanatičan kör
fanatik bağnaz, n
fanatik mutaassip, n
fanatik softa, n
fanatizam fanatiklik, n
fanatizam fanatizam, n
fanatizam saftalik, n
fanatizovati bağmak, v
grana budak, n
grana dal
granata bomba
granata mermi, n
granata tane
granati dal budak salmak
granati dallanmak
hrana yiyecekler, n
hranarina yemek parasi, n
hranarina yiyecek ücreti, n
ishrana besleme, n
ishrana erzak
ishrana gida, n
ishrana iaşe, n
ishrana tagaddi
izdanak fidan, n
izdanak filiz, n
izostanak yokluk, n
izvana dişaridan
izvana haricinde
izvana hariçiten
Japanac Japon, n
Japanac Japonyali, n
jedanaest on bir
jedanaest on birinci
kafana kahve
kafana kahvehane, n
kajgana kaygana, n
kajgana omlet, n
kanabe kanape
kanabe sedir
kanal kanal, n
kanal su yolu
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ana
- prevod za riječ: ana


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ada | ala | ama | an | an | anma | ara | ata | ayna | aza | rana | na | dana | mana | nana | vana |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba