Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
art poslednji
art, a stražnji
art, a zadnji
abartamak pretjerati
abartamak preuveličati
abartma preuveličavanje
abartmak preterati
ağartmak, v. bijeliti
ağartmak, v. pobijileti
arter, n arterija
artezeyen, a arteski
artezeyen kuyusu arteski bunar
arti, n plus
artik ostatak
artik, a prestupni
artik, n višak
artik zaostatak
artik yil prestupna godina
artirilma, n povećanje
artirma, n licitacija
artirma povećanje
artirmak povećati
artirmak umnožavati
artirmak, v umnožiti
artirmak uvećati
artirmak uvećavati
artiş porast
artiş, n povećanje
artiş prirast
artist artista
artist, n glumac
artist glumica
artist umetnica
artist umetnik
artist ustaliği, n gluma
artistik glumački
artistik, a umetnički
artistik şekil umetnički oblik
artistik sergi umjetnička izložba
artma porast
artma, n povećanje
artma prirast
artmak namnožiti
artmak, v prirasti
aylik artirmi povišica
Cumartesi, n subota
Cumartesi l.i.ü.u subotnji
et kizartmasi, n pečenje
fiyati artmak, v poskupiti
gucü artmak osiliti se
halkal sayisini artiirma, n omasovljenje
ilk şart, n preduslov
iskarta, n škart
iskarta yaçikarmak, v škartirati
kabartma, n reljef
karartma, n zamračenje
karartma zamračivanje
karartmak, v nagaraviti
karartmak zamračiti
kartal, n orao
kartal l.i.ü.u, a orlovski
kartel, n kartel
kartel etmek, v kartelisati
kartelni l.i.ü.u, a kartelni
karton, n karton
kartotek, n kartoteka
kartpostal, n dopisnica
kartvizit, n posetnica
kimlik karti članska kartia
kimlik karti identifikaciona karta
kizartilmiş, a pečen
kizartma, n pečenje
kizartmak ispeći
kizartmak ispržiti
kizartmak peći
kizartmak, v pocrveneti
kizartmak pocrveniti
kizartmak, v pržiti
kokart, n kokarda
kompartiman, n kupe
kuartet, n kvartet
kulak kabartmak, v osluškivati
kulak kabartmak oslušnuti
kulak kabartmak poslušati
kulak kabartmak prisluškivati
manzara karti, n razglednica
mart, n mart
marti, n galeb
panorama kartpostali, n razglednica
parter parter
parter, n prizemlje
parter l.i.ü.u, a prizemni
parti partija
parti, n stranka
parti dişinda, n vanpartijac
parti dişinda l.i.ü.u, a vanpartijski
parti grupu, n frakcija
parti l.i.ü.u partijski
parti l.i.ü.u, a stranački
partisip, n particip
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: art
- prevod za riječ: art

Naš jezik Turski jezik
arterija arter, n
arterija atar damar, n
arteski artezeyen, a
arteski bunar artezeyen kuyusu
artičoka enginar, n
artikal ticaret eşyasi
artikulacija telaffuz, n
artikulisati telaffuz etmek, v
artiljerija topçu, n
artiljerijski top
artiljerista topçu eri, n
artiskinja sanatçi kadin
artista artist
artista sanatçi
artistkinja sanatçi kadin, n
članska kartia kimlik karti
hartija kâğit
identifikaciona karta kimlik karti
karta bilet, n
karta harita, n
kartanje iskambil oyunu, n
kartaš iskambil oyunu meraklisi, n
kartati se iskambil oynamak, vv
kartel danişma birliği
kartel kartel, n
kartelisati kartel etmek, v
kartelni kartelni l.i.ü.u, a
karton karton, n
karton mukavva, n
kartoteka kartotek, n
kvart mahalle
kvartet kuartet, n
mart mart, n
parter parter
particip ortaç, n
particip partisip, n
particip sifatfiil, n
participirati eştirak etmek
participirati katilmak
participirati ortak olmak
partija firka
partija parti
partijski parti l.i.ü.u
partizan çeteci, n
partizan gerilla, n
partizan partizan, n
partizanski gerilla l.i.ü.u, a
partizanski partizan l.i.ü.u, a
partner yer kati, n
prokartati kâğit oyununda kaybetmek, v
škart iskarta, n
škartirati iskarta yaçikarmak, v
špartati gezinmek
špartati gezmek
start çikiş, n
startni başlangiç i.l.ü.u, a
startni iptidai
startovati başlamak
startovati başlatmak, v
vanpartijac parti dişinda, n
vanpartijac tarafsiz
vanpartijski parti dişinda l.i.ü.u, a
zapažen part farkinda olmuş, a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| alt | ar | ara | ari | ark | arti | arz | at | vrt | akt | rt | krt | mart | ?art | tart | hrt |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba