Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
asit kiselina
asitelendirmek ukiseliti
asitleşmek ukiseliti
basit jednostavan
basit, a prost
basitleştirmek pojednostaviti
basitleştirmek, v uprostiti
basitlik, n jednostavnost
bilvasita, a indirektan
kapasite, n kapacitet
kasit, n predumišljaj
öğretim vasitasi učilo
pokvasiti" v
rasit, n osmatrač
rasit posmatrač
raşitik, a rahitičan
raşitizm, n rahitis
sirasitle redom
taşit, n vozilo
vasita, n sredstvo
vasitasiz neposredan
vasitasiz neposredno
vasitasiz olarak, adv direktno
vasitasizlik, n neposrednost
yaşit, n vršnjak

Naš jezik Turski jezik
čergašiti göçebe hayati geçirmek, v
čergašiti göçmek
gasiti söndürmek
iščašiti yerinden çikarmak, v
krasiti bezlemek
krasiti donatmak
krasiti süslemek
kvasiti islatmak
kvasiti nemlendirmek
kvasiti suya yatirmak
mašiti se çalişmaya başlamak
mašiti se işe başlamak
nadmašiti birinden ileri olmak
nadmašiti birine üstün gelmek
nadmašiti birini geçmek
nadmašiti geride berakmak
naglasiti belirtmek, v
naglasiti ehemmiyet vermek, v
naglasiti ehmmiyetle kaydetmek
nakvasiti diziye geçirmek, v
nakvasiti dizmek
naprasito kudurmuşcasina, adv
naprasitost kudurganlik, n
naprasitost öfke
nasititi doyduncaya kadar yemek, v
nasititi karnini doyurmak, v
nasititi se doymak, v
nezasitan aç gölzü
nezasitan tamahkâr
nezasitost aç gözlülük
nezasitost tamahkârlik, n
oglasiti bey etmek
oglasiti bildirimek
oglasiti ilân etmek, v
okvasiti suya yatirmak, v
omašiti yanliş yapmak, v
oprašiti çiçek tozu ile ilah etmek
oprašiti dollemek
osiromašiti fakir düşmek, v
osiromašiti fakir olmak, v
osiromašiti fakirleşmek, n
otarasiti se kurtulmak, v
plašiti korku vermek
plašiti korkutmak
plašiti ürkütmek
plašiti se korkmak
pogasiti bastirmak, v
pokvasiti islatmak
pokvasiti suya yatirmak
poplašiti ürkürmek
prekardašiti haddini tecavüz etmek, v
premašiti birne tefevvuk etmek
premašiti gölgede birakmak
premašiti üstün gelmek, v
preplašiti korku vermek
preplašiti korkutmak
preplašiti se korku vermek
preplašiti se ürkürmek
prestrašiti korkutmak
proglasiti ilân etmek
proglasiti resmen beyan etmek
promašiti isabet etmemek, v
raskvasiti islatmak, v
raskvasiti nemlendirmek
raskvasiti suya yatirmak
razglasiti herkese yaymak, v
razglasiti ilân etmek
saglasiti se mutabik kalmak, v
saglasiti se rayi olmak
saglasiti se razi olmak, v
sašiti dikiş dikmek, v
sašiti dikmek
skrasiti kollari çaprazvari kavuşturmak, v
spasiti tahlis etmek
stasit endamli, a
strašiti korkutmak, v
ugasiti bastirmak
ugasiti söndürmek, v
ugasiti se sönmek
ukrasiti bezemek
ukrasiti donatmak
ukrasiti makşetmek
ukrasiti süslemek, v
ukrasiti süslenmek, v
ukrasiti tezyin etmek, v
ukvasiti islatmak
uplašiti korkutmak
uplašiti se korku almak
uplašiti se korku vermek
uplašiti se ürkürmek, v
zagasit esmer, a
zagasit koyu, a
zaplašiti bir defa korkmak
zaprašiti tozutmak, v
zašiti dikiş dikmek
zasititi se doymak
zastrašiti yirdilmak, v
zelenašiti faize vermek, v


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a?it | akit | anit | asi | asil | asir | basit | sit | kasit | rasit |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba