Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
dram, n drama
dram yazari, n dramatičar
dramatik, a dramatičan
dramatik, a dramski
dramatize etmek, v dramatizovati
dramlaştirmak, v dramatizovati

Naš jezik Turski jezik
drama dram, n
dramatičan dramatik, a
dramatičar dram yazari, n
dramatizovati dramatize etmek, v
dramatizovati dramlaştirmak, v
dramlija saçma
dramski dramatik, a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dra | sram | drag | dam | drama | gram | hram | drum |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba