Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
eksi manje
eksi, a minus
bili eksikliği, n neupućenost
bir tahta eksik blesan
direksiyon, n volan
ekşi, a kiselo
ekşi kiseo
ekşi nebatat, n kiseljak
ekşi olmak, v kiseliti
ekşi olomak kisnuti
eksik krnj
eksik manjkav
eksik neispravan
eksik, a nepotpun
eksik nepotpuno
eksik olmak, v manjkati
eksik olmak nedostajati
eksiklik, n manjkavost
eksiklik neispravnost
eksiklik oskudica
eksiksiz, a besprekoran
eksiksiz potpun
eksiksiz savršen
ekşilemek, v zakiseliti
ekşilik, n kiselina
eksilme, n smanjenje
eksilmek laknuti
eksilmek, v smanjiti
eksiltme, n smanjenje
eksiltmek, v umanjiti
eksiltmek umanjivati
ekşimek, v kiseliti
ekşimek kisnuti
ekşimsi, n nakiseo
eksin kimse, n šeprtlja
eksizksiz besprijekoran
ereksizce, adv besciljno
erkeksi kadin, n muškobanja
gereksiz, a nepotreban
gereksiz suvišan
gereksizlik, a izliišan
işlemeksiz, a neprerađen
koleksiyon, n kolekcija
koleksiyon zbirka
koleksiyonculuk, n sabiranje
koleksiyonculuk ubiranje
konfeksiyon, n konfekcija
Meksika, n Meksiko
Meksika l.i.ü.u, a meksikanski
mide ekşiiliği, n ljutina
mide ekşiliği ljutnja
mide ekşimesi, n gorušica
süreksiz, a povremen
süreksiz povremeno
süreksiz prolazan
teksif, n kondenzacija
yüreksiz bojažljiv
yüreksiz, a malodušan
yüreksizlik, n kukavičluk
yüreksizlik, n malodušnost
yüreksizlik plašljivost
yüreksizlik strašljivost

Naš jezik Turski jezik
apopleksija nüzul
Meksikanac Miksikali, n
meksikanski Meksika l.i.ü.u, a
Meksiko Meksika, n
preksinoć evvelki gece


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aksi | ek?i | eksik |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba