Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
aç gölzü gramziv
aç gölzü halapljiv
aç gölzü izjelica
aç gölzü lakom
aç gölzü nezasitan
aç gölzü pohlepan
aç gölzü požudan
aç gölzü požudno
aç gölzü proždrljiv
aç göuzlü požudan
aç gözlü hlapiv
aç gözlü pohlepan
aç gözlülük gramzivost
aç gözlülük halapljivost
aç gözlülük, ˘gu hlapivost
aç gözlülük nezasitost
aç gözlülük pohlepnost
aç gözlülük požuda
aç gözlülükle yemek požderati
ağac gövdesi, n. stablo
Ağostos, n. avgust
ahira ğötürmek, v. uterati
ahira ğötürmek, v. uterivati
akümülasyon gölü akumulaciono jezero
alçak gönüllü, adv. skroman
alçak gönüllü skromno
alçak gönüllülük, n. skromnost
aldatici görünüş, n. iluzija
antagonizam, n. antagonizam
askerlik görevini yapmak odslužiti
ateşli göz žarko oko
beraberinde götürmek, v povesti
bir mesele hakkinda biriyle görüşmek posavetovati se
çalip götürmek, v potkradati
çalip götürmek potkrasti
çapakli gözlü, a krmeljiv
çekip götürmek odvući
deliler gösterme, n obrazloženje
deliler göstermek, v obrazlagati
deliler göstermek obrazložiti
delilik göstermek obistiniti
demagog, n demagog
demagogiji, n demagogija
demagojik, a demagoški
dili göstermek, v plaziti
düş görme maštanje
düş görmek fantazirati
düş görmek maštati
düş görmek sanjariti
düş görmek, v sanjati
düş görmek, v usnuti
duvara gömmek, v uzidati
egoizm samoljublje
egoizm, n sebičnost
egoizm sebičnjak
firlak gözlü, a buljav
furgon, n furgon
genç görünen, a mladolik
Glagolitik harflari, n glagoljica
Glagolitik albabesi, n glagoljica
göbek mešina
göbek pokolenje
göbek, n pupak
göç, n iseljavanje
göç odlazak
göç etmek odseliti se
göç etmek seliti se
göçebe čergar
göçebe, n iseljenik
göçebe nomad
göçebe hayati geçirmek, v čergašiti
göçebe i.l.ü.u, a iseljenički
göçebe i.l.ü.u nomadski
göçebelik, n pridošlica
goçmek preseliti se
göçmek čergašiti
göçmek poginuti
göçmek, v raseliti
göçmek seliti se
göçmen, n doseljenik
göçmen iseljenik
göçmen kuş, n selica
gocuk, n kožuh
göçürmek, v zarikati
göğürmek, v zarikati
göğüs, n grudi
göğüs prsa
göğüs kafezi koš
göğüs l.i.ü.u, a grudni
göğüs l.i.ü.u prsni
göğüslü, a prsat
göğüslük, n balavica
göğüslük, n grudnjak
gök nebesa
gök, n nebo
gök l.i.ü.u, a nebeski
gök taşi, n meteor
gök renk, n plavilo
gök kuşaği, n duga
gök mavisi, n plavetnilo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: go
- prevod za riječ: go

Naš jezik Turski jezik
go çiplak, n
go üryan, n
go yalin, n
"dugovječan uzun ömürlü
"neblagodarnostnebo nankör
"umnogostručiti çoğaltmak
antagonizam antagonizam, n.
blago hazine, n
blagodaran minnettar
blagodaran müteşekkir
blagodariti teşekkür etmek, v
blagodarnost minnettarlik, n
blagodarnost müteşekkirlik, n
blagodat bereket, n
blagodat mut, n
blagodat nimet, n
blagodat saadet, n
blagodet bereket
blagodet mut
blagodet nimet, f
blagodet saadet
blagoglagoljiv dudu dudu dili, a
blagoglagoljiv dudu dudu dilli, n
blagoglagoljivost dudu dudu dille konuşkanlik, n
blagonaklon eğilimli, a
blagonaklonost eğilim
blagorodan elverişli, a
blagosiljati hayir duasi etmek, v
blagoslov hayir dua, n
blagosloven mübarek, a
blagost sevimlilik, f
blagostanje bahtiyarlik
blagostanje bereket
blagostanje refah
blagostanje varlik
blagostanje zenginlik, n
blagovremen vaktinde olan, a
blagovremeno vaktinde, adv
bogomdan Allahtan korkan, a.
bogomdan mutekit, a
bogomolja ibadethane, n
bogomolja mâbet, n
Bogorodica llâhi kadin, n
bogoslov ilâhiyat öğrencisi, n
bogoslov ilâhiyat öğrencisi
bogoslovija ilâhiyat fakültesi, n
bogoslovija llâhiyat Fakültesi
bogosluženje ayin, n
Bosna i Hercegovina Bosna Hersek, n
bregovit tepeli, a
Crna Gora karadeniz, n
crnogorac karadağli, n
crnogorka karadağli kadin, n
crnogorski Karadağ l.i.ü.u, a
demagog demagog, n
demagogija demagogiji, n
demagoški demagojik, a
dirigovati orkestra idare etmek
dogodine gelecek yil, adv
dogoditi se vuku bulmak
dogoditi se zuhura gelmek
dogorevati sonuna dek yanmak
dogorevati yanip bitmek
dogorevati yanip tükenmek
dogorijevati yanip bitmek, v
dogorjeti yanip bitmek
dogovaranje daniş, n
dogovaranje görüşme, n
dogovaranje istişare, n
dogovaranje müşavere, n
dogovaranje müzakere, n
dogovarati se birine danişmak, v
dogovarati se görüşmek
dogovor anlaşma
dogovor sözleşim
dogovor uzlaşma
dogovoriti se anlaşmak, v.
dogovoriti se istişare etmek, v
dogovoriti se müşavere etmek, v
dogovoriti se muvafakat etmek
dogovoriti se sözleşmek, v
dogovoriti se uyuşmak
dogovoriti se uzlaşma, v
dragocen değerli
dragocen kiymetli, a
dragocenost çok kiymetli bir şey, n
dragocenost mücevherat
dragost sevimlik
drugovaati arkadaşlik etmek, v
drugovanje arkadaşlik, n
drugovanje yoldaşlik, n
drugovati arkadaşlik etmek
dugo uzun müddet, adv
dugo uzun zaman, adv
dugogodišnji çok senelik, a
dugogodišnji çok yillik, a
dugokos uzun saçli, a
dugonja findan gibi
dugonja ince ve uzun boylu
dugonja narin
dugonog uzun bacakli, a
dugonos uzun burnuyla, a
dugoprst uzun parmakli, a
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: go
- prevod za riječ: go


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| no | to | gro | do | o | gol | ko | vo | so | po |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba