Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
adamakilli, n. dobričina
afaki, a. objektivan
afaki, a. objektivno
ağiz sikiliği, n. diskrecija
ağzi açik bakip durma, n. vika
ağzi açik bakip durma, n. zijanje
ağzi açik bakip durmak, v. vikati
ağzi açik bakip durmak, v. zijati
ahenkiz, a- neskladan
ahlaka aykiri razvratan
ahlâkî, a. moralan
ahlaki bozuk razvratan
ahmalkiz, a. budala
akibet, n. kraj
akibet posledica
akibet, n. svršetak
akibet, n. završetak
âkibet, ti dovršetak
akide, f. dogma
akil, n. bistrina
akil, n. mudrac
akil, n. mudrijaš
akil, n. mudrost
akil, n. oštroumnost
akil, n. pamet
akil, n. razum
akil, n. um
akil dişi, n. umnjak
akil erdimek, v. shvatati
akil erdimek, v. shvatiti
akil ermez, a. neshvatljiv
akil estaliklari, n. psihoza
akil kafa, n. bistra glava
akil öğretmek upučivati
akil öğretmek, v. upućivati
akil öğretmek, v. uputiti
akil sizli sumanut
akilini çalma, n. nadmudrivanje
akilini çalmak, n. nadmudriti
akilini çalmak, v. nadmudrivati
akill, a bistar
akillandirmak, v. urazumiti
akillanmak, v. opametiti se
akillanmak v., v. urazumiti se
akilli, a. bistrouman
akilli, a. inteligentan
akilli, a. pametea
akilli, a. razuman
akilli, a. uman
akilli adam, a. pametan čovjek
akilli geçinmek umovanje
akilli ol, a budi pametan
akilligeçinme, a. bistar
akilligeçinme, a. pametan
akilligeçinmek, v. umovati
akillilik tasalma, n. nadmudrivanje
akilsiz, a. bezuman
akilsiz, n. bezumnik
akilsiz, a. lud
akilsiz, n. luda
akilsiz, a. nerazuman
akilsiz, a. šenut
akilsizlik, n. bezumlje
akim bezuspešan
akim, a. bezuspiješan
akim, a. jalov
akim neplodan
akimlik, n. jalovost
akimlik, n. nekorisnost
akimlik neplodnost
akin najezda
akin etmek, v. nagrnuti
akin etmek, v. navaliti
akin etmek, v. navaljivati
akin üşüşme priliv
akinti, n. rečna matica
akinti, n. struja
akinti, n. tok
akio gitmek, v oteći
akio gitmek, v. oticati
akip gitmek oteći
akip gitmek oticati
akirmak otočiti
akis, a. odblesak
akis odjek
akis odraz
akis, a. odsjaj
akis, a. suprotnost
akişan, a. tečan
akişan, adv. tečno
akisseda odjek
akit, n. ugovor
akitmak, v. istočiti
akitmak, v. izliti
akitmak, v. natočiti
akitmak, v. otakati
akitmak, v. otočiti
akitmak prolevati
akitmak, v. prosipati
akitmak, v. prosuti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ki?lik
- prevod za riječ: ki?lik

Naš jezik Turski jezik
aeroplanski uçak l.i.ü.u, a
agrotehnički tarim teknik, a
akademski akademik, a.
albanski Arnavutça
alfabetski alfabetik
algebarski cebrî, a
algebarski cebrî ifade, a
aluminijumski alüminiyum i.l.ü.u, a.
aluminijumski lonac alüminiyum tancere
amfibijski amfibi
amfibiski amfibi i.l.ü.u, a.
analitički analitik, n.
analitički tahlili, n
anatomski anatomi i.l.ü.u, a.
anđeoski malek nazari, a
anđeoski melek l.i.ü.u, a
antifašistički antifaşizm i.l.ü.u, a.
antifašistički pokret antifaşizm harekti
antifašistkinja antifaşizm kadin, n.
aprilski nişan l.i.ü.u, a
arapski Arabî, a.
arbanaški Arnavut l.i.u.ű, a
arhijerejski episkop l.i.ü.u
arhitektonski mimari, a
arijevski Arî, a
arktički arktik, a
armijski askerce, a
arnautski Arnavutça, a
arteski artezeyen, a
arteski bunar artezeyen kuyusu
artiljerijski top
artiskinja sanatçi kadin
artistkinja sanatçi kadin, n
astronomski astronomik, a
atlanski atlantik, a
atletski atletik, a
atmosferski atmosferik, n
atomski atomik, a
austrijski Avustruyali, a
automatski otomatik, a
automobilski otomobil.i.ü.u, a
autorski telik, a
avangardistički kişif l.i.ü.u
avanturistički macera l.i.ü.u, a
avetinjski hayali
avionski uçak l.i.ü.u
aždajski ejderha l.i.ü.u
azijski Asya, a
banjski ilica i.l.ü.u, a
bankarski banka l.i.ü.u, a
bankarski poslovi banka işlemler
bapski kocakari l.i.ü.u, a
barski batakçilik
baštenski bahçe i.l.ü.u, a
baterijski batarya i.l.ü.u, a
baterijski zaklon batarya siperi
bečki Viyana l.i.ü.u, a
beilježnički not deferler l.i.ü.u
belgijski Belçika i.l.ü.u, a
benzinski benzin i.l.ü.u
benzinski motor benzin motoru
beogradski Belgrat i.l.ü.u, a
berzanski borsa, a
berzanski borsa i.l.ü.u, a
beskičmenjak karaktersiz adam
beskičmenjak omurgasiz hayvan
beskičmenjak seciyesiz adam
betonski beton, a
betonski beton i.l.ü.u, a
betonski most beton köprü
bez kičme omurgasiz, a
biblijski Tevrat ve incil i.l.ü.u
biblijski Tevrat ve Incil l.i.ü.u, n
bibliografski bibliyografik, a
bibliografski opis bibliyografik künye
binski sahip l.i.ü.u
binski tiyatro i.l.ü.u, a
binski tiyatro l.i.ü.u
bioskopski sinema l.i.ü.u
birački intihap l.i.ü.u
birački seçim l.i.ü.u
birokratski bürokratça, a
biskupski piskkopos l.i.ü.u, a
biskupski piskopos l.i.ü.u, a
blagajnički hazinedarlik l.i.ü.u, a
bliznakinja ikiz kiz kardeş
blokirati abluka etmek, v
bolesnički hasta l.i.ü.u, a
boljševički bolşevik, a
boljševički bolşevik i.l.ü.u
bolnički hastane l.i.ü.u
bosanski Bosna i.l.ü.u, a
bosanski Bosna l.i.ü.u, a
bošnjački Boşmak l.i.ü.u, a
bošnjački Boşnak i.l.ü.u, a
Bošnjakinja Boşnak kadin
botaničarski botanik i.l.ü.u
botaničarski nebatat, a
botaničarski nebatat l.i.ü.u, a
botanički botanik i.l.ü.u, a
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ki?lik
- prevod za riječ: ki?lik


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kit | k | kip | iki | i | k?i | ki | kil | kim | ko | kin | kir | ki? | kiz | kl | ka | ti | vi |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba