Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
kuru mršav
kuru, a suv
kuru suvonjav
kuru žgoljav
danişma kurulu veće
devlet kuruluşu, n uređenje
kuru et pastrma
kuru et, n pastrmka
kuru ot, n seno
kuru ot l.i.üu, a senovit
kuru ot yiğini plast
kuru ot yiğini, n stog
kuru ot... I,l,u,ü senoviti
kurucu graditelj
kurucu osnivač
kurucu stvaralac
kurucu, n tvorac
kurul, n komisija
kurul komitet
kurul odbor
kurul telo
kurul veće
kurul l.i.ü.u, a komisijski
kurul üyesi, n odbornik
kurulamak, v glorifikovati
kurulamak osušiti
kurulayiş sušenje
kurulayiş sušnica
kurultay, n kongres
kuruluş instalacija
kuruluş izgradnja
kuruluş izgrađivanje
kuruluş, n osnivanje
kuruluş postrojenje
kuruluş zavod
kuruluş müessese, n ustanova
kurum čađ
kurum gar
kurum institut
kurum oholost
kurum udrdženje
kurum udruženje
kurum, n ugarak
kurum, n uobraženost
kurum, n ustanova
kurum zavod
kurumak štiti
kurumak štititi
kurumak, v usahnuti
kurumlama, n ugarivanje
kurumlamak, v ugariti
kurumlu garav
kurumlu neskroman
kurumlu, a ugaren
kurumsuz, a skroman
kurumsuz skromno
kuruntu fantazija
kuruntu iluzija
kuruntu, n mašta
kurur kalmak, v faliti
kurur kalmak nedostajati
kurutmak isušiti
kurutmak osušiti
kurutmak presušiti
kurutmak, v sušiti
taha kurusu stenica
tahta kurusu, n stjenica
tükürük, n ispljuvak
tükürük pljuvačka
tükürük upljuvak
tutuya koyulan kurum, n zalagaonica
yönetim kurulu, n uprava

Naš jezik Turski jezik
kukuruz kokoroz, n
kukuruz misir, n
kukuruzina misir samani, n
kukuruzište misir ovasi, n
kukuruzni misir l.i.ü.u, a


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kurs | koru | kumru | kurgu | kurt | kurul | kurum | kutu | kuyu | kuzu |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba