Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
çayirin ikinci mahsulü otava
diş mahalle predgrađe
erik ve et islemeye mahsus yer pušnica
iskân mahallesi, n naselje
jüri mahkemesi porota
kendine mahasus osobit
kendine mahasus poseban
kendine mahasus, a svojstven
kendine mahasus svojstveno
kendine mahsus osebujan
kürek mahkümu, n robijaš
mahakkak, ad bezuslovno
mahal mesto
mahalle, n četvrt
mahalle kvart
maharet, n domišljatost
maharet okretnost
maharetsiz, a nespretan
maharetsiz nevešt
maharetsizlik, n nespretnost
mahcup olmak postideti
mahcup olmak, v stideti se
mahdum, n sinovac
mahdum sinovica
mahdut ograničen
mahfuz olmayan nezaštićen
mahfuz tutmak rezervisati
mahir domišljat
mahir okretan
mahir spretan
mahir, a vespren
mahir vispren
mahirane majstorija
mahiyet bit
mahiyet sušti
mahiyet, n suština
mahkeme, n pravosuđe
mahkeme dişi, a vansudski
mahkeme l.i.ü.u, a sudski
mahküm kažnjenik
mahküm, n osuđenik
mahküm etmek, v dosuditi
mahküm etmek dosuđivati
mahküm etmek presuditi
mahküm l.i.ü.u, a osuđenički
mahlas, n nadimak
mahlük biće
mahlük stvor
mahlul, n rastopina
mahlul rastvor
mahmur, a mamuran
mahmurluk, n mamurluk
mahmuz, n mamuza
mahpus hapšenik
mahpus, n kažnjenik
mahpus, n mamuza
mahpus uhapšenik
mahpus zatvorenik
mahrama, n marama
mahreç, n imenilac
mahrek, n orbita
mahrek put
mahrek putanja
mahrem poverljiv
mahrem, a tajan
mahremiyet, n intimnost
mahrum birakma, n lišenje
mahrum birakma odricanje
mahrum birakmak, v lišiti
mahrum etme, n lišenje
mahrum etme odricanje
mahrum etmek, v lišiti
mahrut konus
mahsul letina
mahsul, n plod
mahsul prerađevina
mahsul produkt
mahsul i,l,u,ü proizvodni
mahsuldar plodan
mahsuldarlik, n plodnost
mahsus karakterističan
mahsus namerno
mahsus naročito
mahsus poseban
mahsus specijalan
mahsus, a zaseban
mahsus zasebno
mahv etmek skrnaviti
mahvetemek ništiti
mahvetme, n uništenje
mahvetmek, v upropastiti
mahviyet, n skromnost
mahvolma propadanje
mahvolmaak propadati
mahvolmak propasti
mahzen, n magacin
mahzen magaza
mahzen ostava
mahzun natmuren
mahzun, a neveseo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mah
- prevod za riječ: mah

Naš jezik Turski jezik
mah göz kirpma, n
mah lahza
mahati sallamak, v
mahinalan istemsiz
mahinalan mihaniki
mahnit çilğin
mahnit deli
mahnit delişmen
mahnit kaçik
mahnitost cinnet
mahnitost delilik
mahnuti sallamak
mahom ekseruyetle, a
mahom genelikle, a
mahom umumiyetle
mahovina yosun, n
mahuna kabuk, n
mahuna kapçik
mahunarka baklagiller, n
odmah derhal
odmah hemen
pomahnitao azgin
pomahnitao çilgin, a
pomahnitao deli, a
pomahnitao delişmen, a
pomahnitao kaçik, a
pomahnitao kudurmuş, a
pomahnitati aklini oynatmak, v.
pomahnitati çildirma
pomahnitati deli olmak
pomahnitati delirmek
siromah fakir adam
zamahnuti vurmak için kol kaldirmak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mak | ah | dah | fah | ma? | meh | ma | mal | mat | maj | mih | ?ah | ah |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba