Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
asteğmen, n zastavinik
asteğmen zastavnik
centilmen, n džentlmen
çikmenlik, n livada
çimen, n ledina
çimen travnjak
çimenlik, n utrina
çimento, n cement
cismen, a fizički
değirmen, n mlin
değirmen vodenica
değirmen l.i.ü.u, a mlinski
değirmen l.i.ü.u vodeničarski
değirmen taşi, n žrvanj
değirmenci, n mlinar
değirmenci vodeničar
değirmencilik, n mlinarstvo
delişmen, a luckast
delişmen mahnit
delişmen, a pomahnitao
dikmen prošiti
din oğretmeni, n veroučitelj
dümen, n kormilo
dümenci, n kormilar
dümenci krmanoš
dümenci krmar
dümenle yönetmek krmaniti
egemen, a dominantan
egemenelmek, v dominirati
egemenlik, n prevlast
eksperimental, a eksperimentalni
fenomen, n fenomen
gayri menkul mal, n nekretnina
göçmen, n doseljenik
göçmen iseljenik
göçmen kuş, n selica
hemen neodložno
hemen odmah
hemen, adv smesta
hemen hemen naočigled
hemen hemen naokolo
hemen verilen iyi a
hemen verilen iyi, n dosetka
hemen verilen iyi doskočica
hemencecik, adv začas
ismen yoklama yapmak, v prozivati
kahve değirmeni, n mlinac
kamençe çalmak guslati
kemençe, n gusle
kement, n omča
kendi egemenliği altina almak, v potčiniti
kismen delimice
kismen, adv delimično
kismen djelimično
kismen donekle
menderes, n vijuga
mendil, n maramica
menekşe ljubica
menekşe, n ljubičica
menekşe rengi, a ljubičast
menetme, m sprečavanje
menetmek preduhitriti
menetmek sprečavati
menetmek, v sprečiti
menfaaperestilik sebičnjak
menfaatperest, a sebičan
menfi, grdan menfur
menfi mrzak
menfi negativan
menfi oduran
menfi odvratan
menfi prognanik
menkibe, n legenda
menkibevi, a legendaran
menşe, n poreklo
mensubiyet, n pripadnost
mensucat, n tekstil
mensucat l.i.ü.u, a tekstilni
mensup, n pripadnik
mensup olmak pripadati
mensup olmak, v pripasti
mentol mentol
menzil, n domašaj
menzil domet
öğretmen predavač
öğretmen, n učitelj
öğretmen učiteljica
öğretmen kadin, n nastavnica
öğretmenlik, n nastavnički poziv
öğretmenlik učiteljski
okulda öğretmenlerin toplanildiği oda zbornica
olay fenomen, n pojava
parlamento parlament
parlamento, n skupština
parlamento l.i.ü.u, a parlamentaran
parşümen, n pergament
rağmen premada
rağmen, adv uprkos
rekortmen, n prvak
resmen beyan etmek proglasiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: men?e
- prevod za riječ: men?e

Naš jezik Turski jezik
"smenjivost nöbetmek
alimentacija nafaka
beskičmenjak karaktersiz adam
beskičmenjak omurgasiz hayvan
beskičmenjak seciyesiz adam
bezimen adsiz
bezimen anonim
bezimen isimsiz
bitumen bitüm
blagovremen vaktinde olan, a
blagovremeno vaktinde, adv
bremenit yüklü, a
bremenitost gebelik, n
cement çimento, n
dimenzija boyut, n
dimenzija buut, n
đžentlmen efendi, n
dokument vesika
dokumentacija belgeleme, n
dokumentovati belgelemek, v
dokumentovati belgelere ispat etmek, v
dokumentovati tevsik etmek
dragi kamen elmas, n
dugovremen uzun ömürlük, a
džentlmen centilmen, n
eksperiment deney
eksperiment tecrübe
eksperimentalni deneysel, n
eksperimentalni eksperimental, a
eksperimentalni tecrübi, a
eksperimentisati deney yapmak, v
eksperimentisati tecrübe etmek, v
element eleman, n
element öğe, n
element unsur, n
elementaran esasli
elementaran ilk, a
elementaran iptidai, a
fenomen fenomen, n
fenomenalan üstün ve eşiz olan, a
fermentacija fermatasyon
fermentacija mayalanma
grumen külçe, n
grumen parça
grumen top, n
gumen lastekten yapilmiş, a
gumen lastik l.i.ü.u, a
imendan ad günü, n.
imenica ad, n.
imenica isim
imenik isimlerin listesi, n
imenilac mahreç, n
imenilac payda, n
imenjak adaş, n.
imenovanje adlandirma, n.
imenovanje isimlendirme, n
instrument alet
istovremen hemzaman, a
istovremen zamandaş
istovremeno ayni zamanda, adv
izmena değiş, n
izmena değiş tokuş, n
izmeniti değiştirmek
izmenjen değeşkin, a
ječmen arpa i.l.u.ü, a
ječmen hljeb arpa ekmeği
kamen taş, n
kamenčić küçük taş, n
kameni taş l.i.ü.u, a
kamenica taş
kamenit taşli, a
kamenit taşlik
kamenje taşlar, n
kamenolom taş ocaği, n
kamenorezac taş yontucusu, n
kičmenjak omurgali, n
komentar izah
komentar şerh
komentar tefsir
komentar yorum, n
komentarisati izah etmek
komentarisati tefsir etmek"
komentarisati yorumlamak, v
kompliment kompliman, n
kremen çakmak taşi
limen teneke, a
limen tenekeden, a
limenka teneke kutu
mena değeşme, n
menfur menfi, grdan
menica bono, n
menični bono i.l.ü.u, a
menifestacija tezahürat, n
menifestovati izhar etmek, v
menjač değiştirici, n
menjačnica sarraf dükkâni
menjati başkalaştirmak
menjati değiştirmek
menjati tebdil etmek
menta yaban nanesi, n
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: men?e
- prevod za riječ: men?e


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| med | ben | mena | den | fen | sen | meh | me? | met | ?en | ten | ren | yen | mek |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba