Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
mil, n glib
mil mulj
acemilik neiskustvo
acemilik nezrelost
akşamil.ü u, a. večernji
âmil, n. činilac
asimilasyon, n asimilacija
camili, a staklen
dört rakamilari, n četvorke
erenlerin kimilleri, n nošti
familya familija
familya, n porodica
gemilik brodogradilište
hamile, a trudna
hamile, n trudnica
hamilelik, n trudnoća
kamil savršen
kâmil, a potpun
kimildama, n vrpoljenje
kimildamanmak uzvrpoljiti se
kimildaniş, n pokret
kimildanma gibanje
kimildanma kretanje
kimildanma, n pokret
kimildanmak gibati se
kimildanmak, n kretati se
kimildanmak meškoljiti se
kimildanmak vrpoljiti se
kimildanmama, n mirovanje
kimildanmamak mirovati
kimildanmamak stajati
kimildanmamak, n stati
kimildanmamak zastati
kimildanmayan, a nepokretan
kimildanmaz, a nepomičan
kimildatma, n micanje
kimildatmak cimati
kimildatmak maknuti
kimildatmak micati
kimildatmak mrdati
kimildatmak mrdnuti
kimildatmak, v pokrenuti
kimildatmak pokretati
milet nacija
milirarizm l.i.ü.u, a militaristički
milis, n milicija
milis milicioner
militarizam, n milirarizam
militarizm militarizam
millet, n raja
milletlerarasi međunarodni
milli, a narodni
millî nacionalan
milli kurtuluş l.i.ü.u, a narodnooslobodilački
millileştirme, n nacionalizacija
millileştirmek, v nacionalizovati
milliyet, n nacionalnost
milliyet narodnost
milliyetçi, a nacionalista
milliyetçi l,i,u,ü, a nacionalistički
milliyetçilik, n nacionalizam
milyar, n milijarda
milyon, n milion
milyoner, n milijoner
milyoner milioner
paramilitrler, a paravojni
sevimilk umiljavanje
tahmil etmek natovariti
tahmil etmek opteretiti
tahmil etmek ukrcati
tekmil, a čitav
tekmil kompletan
ümmilik nepismenost
vazihamil, n porođaj

Naš jezik Turski jezik
asimilacija asimilasyon, n
domileti güç haliye gelmek
familija alie, n.
familija familya
familijaran ailevi, a.
familijarnost samimiyet
gmileti yerde sürünmek
gomila öbek, n
gomila yiğin, n
gomilanje yiğiliş, n
gomilanje yiğma, n
gomilati yiğmak
izmiliti zail olmak
kamila deve, n
kamila hecin, n
kamilica papatya, n
kormilar dümenci, n
kormilar serdümen, n
kormilo dümen, n
mileti sürünmek, v
mileti yerde sürünmek
milicija milis, n
milicioner milis
milijarda milyar, n
milijoner milyoner, n
milina hoşnutluk
milina tatlilik
milion milyon, n
milioner milyoner
milirarizam militarizam, n
militaristički milirarizm l.i.ü.u, a
militarizam militarizm
milje tatlilik
miljenica sevgili kadin
milo mamnun, adv
milosrdan merhametli
milosrdan şefkatli
milosrđe merhamet, n
milosrđe şefkat, n
milost merhamet
milost rahmet
milost tevccüh, n
milostinja sadaka, n
milostiv insafli
milostiv kerim
milostiv merhametli
milostiv şefkatli
milostnja sadaka
milovanje okşama, n
milovati okşamak, n
milovati sevmek, v
nagomilati biriktirmek
nagomilati toplamak
nagomilati yiğmak
nemilice amansizca
nemilice merhametsize, adv
nemilosrdan gaddar, a
nemilosrdan insafsiz, a
nemilosrdan merhametsiz
nemilosrdan zalim, a
nemilost gözde düşme, n
nemilostiv gaddar
nemilostiv insafsiz
nemilostiv merhametsiz
nemilostiv zalim
nomilalan nominal, a
omiliti beğenilmek, v
omiljen beğeniş i.l.ü.u, a
pomilovanje af, n.
pomilovanje bağişlama
pomilovanje cezanin affi, n
pomilovati cezasini bağişlamak
samilost acima, n.
samilost rikkat
samilost şefkat
smiljanić kristijan
smilovati se merhamet göstermek
umiljat sevimli
umiljatost sevim, n
umiljavanje sevimilk
umiljavati se sevmek
za boga miloga Allah rizasi için


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mil | mir | dil | mi | fil | mig | il | kil | mail | mal | milo | mih | mit | pil | mio | yil | zil |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba