Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
boşalma, n pražnjenje
boşalmak, v iscuriti
boşaltma, n evakuacija
boşaltmak evakuisati
boşaltmak isprazniti
boşaltmak, v prazniti se
boşaltmak uprazniti
boşaltmak upražnjavati
boşamak, v razvenčati se
boşamak razvesti se
boşanma, a brakorazvodni
boşanma rastava
boşanma razvod
boşanma i.l.ü.u "brakorazvodni
boşanmak razvenčati se
boşanmak razvesti
boşanmak, n razvod braka
boşanmak, v razvoditi se
boşanmiş, a rastavljen
boşanmiş restavljen
boşanmiş kadin raspušenica
elektrosanayi, n elektroindustrija
erosal, a erotičan
hidrosantrali, n hidrocentrala
hoşa gitme, n dopadanje
hoşa gitmek, v svideti
hoşa gitmemez neumestan
hoşa gitmeyen neželjen
hoşaf, n kompot
koşa koşa trkom
koşa koşa, adv žurno
koşarak, adv trkom
koşarak ayrilmak, v odjuriti
koşarak geçmek dojuriti
koşarak geçmek dotrčati
koşarak geçmek dotrčavati
koşarak geçmek, v pretrčati
koşarak geçmek pritrčati
koşarak girmek, v utrčati
koşarak uzaklaşmak, v otrčati
posa, n komina
silâh boşaltmak okinuti
silâh boşaltmak, v pucati
silâh boşaltmak puknuti
silâhini boşaltmak opaliti
tüfek boşaltmak, v odapeti

Naš jezik Turski jezik
osa mehveri arz, n
Bosanac Boşnak, n
Bosanka Boşnak kadin, n
bosanski Bosna i.l.ü.u, a
bosanski Bosna l.i.ü.u, a
ćošak bucak, n
ćošak köşe
ćosav sakalsiz, a
dobošar davulcu
dobošar trampeteci
dosada usanç, n
dosadan çaklimez
dosadan dayanilamaz
dosadašnji şimdiye kadarki
dosaditi bezdirmek
dosaditi bikmak
dosaditi canini sikmak
dosaditi sirnaşmak
dosađivanje baş binme
dosađivanje bikma, n
dosađivanje müsait olma
dosađivanje omuza çikma
dosađivanje sikinti verme, n
dosađivati baş binmek
dosađivati bikmak
dosađivati musallat olmak
dosađivati rahatsilz etmek
dosađivati sirnaşmak
došapnuti fisildamak
došaptat fisildamak, v
došaptavati fisildamak
kokošar kuşçu, n
kokošarnik kümes
kolosalan kocaman
kolosalan koskocaman
kosa saç, n
kosa tirpan, n
kosač orakci
kosač tirpanci, n
košarka basketbol, n
košava doğu, n
nesnosan çaklimez, a
nesnosan dayanilamaz, a
nesnosan tahammül edilmez
nosač hamal, n
nosat uzun burunlu, a
osakatiti sakat etmek, v
osakatiti sakatlamak, v
osam sekiz
ošamariti şamar atmak
ošamariti tokat aşk etmek, v
ošamariti tokat atmak, v
ošamariti tokatlamak, v
osamdeset seksen
osamiti se yalniz kalmak, v
osamljen münzevi
osamljen yalniz
osamljenost inziva
osamljenost yalnizlik
osamnaest on sekiz
osamnaesti on sekizinci
pismonoša müvezzi, n
pismonoša postaci, n
pobedonosan galip l.i.ü.u, a
ponosan mağrur, a
ponosan müftehir
posada kitalari, n
posaditi dikmek
posaditi se dikmek
pošalica lâtife
pošalica nükte
pošalica şaka
pošaliti se şaka yapmak
posao çalişma
posao dadilik, n
posao hizmet
posao
posao işgüç
posao vazife
posao spremačice odacilik, n
posavetovati ögüt vermek
posavetovati öğütlemek nasihat vermek"
posavetovati se bir mesele hakkinda biriyle görüşmek
posavetovati se bir şeyi birine danişmak
posavetovati se istişare etmek
potrošač müşteri, n
potrošač tüketici, n
potrošačka grupa alici kümesi
potrošački alici l.i.u.ü, a.
potrošački müşteri l.i.ü.u, a
potrošački kredit alici kredisi
prenosan taşimak i,l,u,ü, a
prkosan inatçi
prkosan kaprisli
prosac evenmeye istekli, n
prosac isteyen, n
prosac tâlip, n
prošaptati fisildamak
prošaputati fisildamak
raskošan azametli
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: osa
- prevod za riječ: osa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ova | rosa | oba | sa | ospa | oda | posa | kosa | osam |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba