Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
smak, v zaglupiti
acilaşmak, v. razljutiti
acilaşmak zaljutiti
acilaşmak, v. zapapriti
ahbapplaşmak, v. sprijateljiti se
alişmak navaditi sse
alişmak navići
alişmak naviknuti se
alişmak odomaćiti
alişmak odomaćiti se
alişmak oguglati
alişmak pripitomiti se
alişmak privići se
alişmak privikavati se
alişmak priviknuti se
alişmak, v. svići
amaçsiz dolaşmak, v. vucarati se
angaryada çalişmak, v. kulučiti
anlaşmak, v. dogovoriti se
anlaşmak nagoditi se
anlaşmakzlik, n. nesklad
aralaşmak, v. raštrkati
aralaşmak, v. razmaći
aralaşmak razmaknuti
aralaşmak razvlačiti
aralaşmak razvući
asmak obesiti
asmak, v pridenuti
asmak prikačiti
asmak vešati
asmak zadenuti
asmak zakačiti
aşmak, v prekoračiti
aşmak preleteti
atişmak praćakati se
atişmak svađati se
atla uzaklaşmak, v odjahati
atla yaklaşmak, v dojahati
atlari arabaya koşmak, v upregnuti
bahis tutuşmak kladiti se
bahis tutuşmak opkladiti se
barişmak, v pomiriti se
başkalaşmak preobratiti se
basmak gaziti
basmak izgaziti
basmak naplaviti
basmak nastajati
basmak nastati
basmak, v odštampati
basmak štampati
basmak, v ugaziti
berraklaşmak razbistriti
berraklaşmak, v razbistriti se
beyazlaşmak, v belasati se
bilgisayarlaşmak kompjuterizovati
bir şeyi birine danişmak posavetovati se
bir şeyi yapmağa kalkaşmak preduzeti
birbirinden uzaklaşmak razići se
birbiriyle davalaşmak, v parničiti se
birdenbire susmak, v zaćutati
birine danişmak, v dogovarati se
birlikte çalişmak sarađivati
Boşmak l.i.ü.u, a bošnjački
buharlaşmak, v isparavati
buharlaşmak ispariti
buluşmak sastajanje
buluşmak, v sastajati se
buluşmak sastati
çalişmak naraditi se
çalişmak nastojanje
çalişmak nastojati
çalişmak potruditi se
çalişmak pregnuti
çalişmak raditi
çalişmak stremiti
çalişmak, v učiti
çaprazlaşmak, v ukrstiti
çarpiklaşmak, v vitoperiti se
çarpişmak boriti se
çarpişmak, v sudariti se
çatişmak, v sukobiti se
çiğlik basmak jaukati
çiğlik basmak vapiti
çiğlik basmak zajaukati
çiğlik basmak zavijati
çiplaklaşmak, v ogoleti
çiplaklaşmak ogoliti
coşmak, v zanositi
dalaşmak povikati
dalaşmak sporečkati se
dalaşmak svađati se
dalaşmak vršljati
dalgilaşmak rasejati
danişmak konsultovati
danişmak, n savetovati se
danişmak većati
derişmek odaklaşmak usredsrediti
derişmek odaklaşmak, v usresrediti se
dişari koşmak, v istrčati
dolaşmak cirkulisati
dolaşmak kružiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: smak
- prevod za riječ: smak

Naš jezik Turski jezik
smak kiyamet günü, n
smak mehşer günü, n
smaknuće idam, n
smaknuti idam etmek, v


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mak | asmak | sak | umak | simak | somak |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba