Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
qua kuda
qua gdje
quadraginta četrsedet (40)
quadrangularis, -e, adj. četverokutast
quadrans, -tis, m. četvrtina
quadratus, 3, adj. četverostran
quadriceps, -cipitis, adj. četveroglav
quadrigae tim od četiri konja
quadrivium second stage of the medieval curriculum
quadrivium raskrižje
quadrum trg
quadruplator doušnik
quadruplator onaj koji pretjeruje
quadruplor biti doušnik
quae koja
quae koji
quae koja
quae koje
quaedam određena osoba ili stvar
quaedam vrsta
quaenam koji? što?
quaero tražiti
quaero tragati
quaero pitati
quaero upitivati
quaero nedostajati
quaero željeti
quaero dobiti
quaesitio istraga
quaesitio ispitivanje
quaeso tražiti
quaestio traženje
quaestio ispitivanje
quaestio istraživanje
quaestuosus profitabilan
quaestuosus bogat
quaestus profit
quaestus izvor profita
quaestus dobijanje
quaestus stjecanje
qualis koje vrste
qualiscumque bilo kakav
qualiscumque bilo koji
qualislibet kakve vrste želiš
qualitas količina
qualitas vlasništvo
qualiter kao
qualiter baš kao
quam koliko god je moguće
quamdiu tako dugo vremena
quamobrem, quam ob rem zašto
quamquam ipak
quamtotius potpuno
quamvis koliko
quamvis iako
quamvis koliko god želiš
quando ako ikad
quandoquidem zbog
quantacumque koliko veliko
quanti koliko
quanti po kojoj cijeni
quanto po koliko (+ comp adj ili adv)
quantocius što prije to bolje
quantocius što je brže moguće
quantotius što prije to bolje
quantotius što je brže moguće
quantum koliko je u meni
quantum koliko kao
quantum koliko
quantum koliko god
quantumcumque koliko veliko
quantus veliko kao
quantus veliko kao
quantuscumque koliko veliko
quantuslibet veliko koliko želiš
quantuvis veliko koliko treba
quapropter zbog čega
quare zašto
quartus četvrti (4)
quasi kao da
quasi baš kao da
quasi kad bi bilo
quasi na neki način
quassatio miješanje
quasso tresti
quasso rasuti
quasso slomiti
quatenus kad
quatenus kad već
quatenus da
quatenus koliko daleko
quatenus gdje
quater četiri puta
quater opet i opet
quatinus kad
quatinus kad već
quatinus da
quatinus koliko daleko
quatinus gdje
quattuor četiri (4)

Naš jezik Latinski jezik
quam primum primum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aqua | quae | que | quam | qui | quia | quo | sua |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba