Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
u kod
u kraj
u na
u pokraj
u pored
u pri
u u
u uz
u vedle uz
uběhnout proći
ubezpečovat uvjeravati
ubíhat prolaziti
ubíližit naškoditi
ubíližit nauditi
ubít dotući
ubít ubiti
ubitý utučen
úbočí obronak
úbočí strana
ubohý bijedan
ubohý jadan
ubohý siromašan
ubohý ubog
ubrousek salveta
ubrousek ubrus
ubrus stolnjak
úbytek gubitak
úbytek manjak
ubytování smještaj
ubytovaný nastanjen
ubytovat nastaniti
ubytovat smjestiti
ubytovat se smjestiti se
ubývání opadanje
ubývat izostajati
ubývat nestajati
ubývat opadati
ubývat smanjivati se
účast prisutnost
účast sudioništvo
účast sudjelovanje
účast udio
účastník sudionik
účastnit se nazočiti
účastnit se prisustvovati
účastnit se sudjelovati
učebna učionica
učebnice udžbenik
učednictví nauk
učednictví šegrtovanje
učedník naučnik
učedník šegrt
účel cilj
účel svrha
účelný praktičan
účelný svrhovit
účelný svrsishodan
účelový svrhovit
učeň šegrt
učenec učenjak
učenec znanstvenik
učení učenje
učený obrazovan
učený učen
účes frizura
účet račun
účetní računovođa
účetnictví računovodstvo
uchazeč kandidat
ucho uho
uchopení zahvat
uchopit prihvatiti
uchopit ščepati
uchopit uhvatiti
uchopit uzeti
uchopit zgrabiti
uchování održanje
uchovat sačuvati
uchovávat držati
uchvácený oduševljen
uchvácený otet
uchvácený ushićen
uchvátit se oduševiti se
uchýlit se povući se
účinek djelovanje
účinek učinak
učinit načiniti
učinit učiniti
učinit bílým izbijeliti
učinit nezpůsobilým onesposobiti
učinit stejným izjednačiti
učinit závěr zaključiti
účinnost djelovanje
učinný efikasan
účinný djelotvoran
učit poučavati
učit (se) poučavati
učit (se) učiti
učitel nastavnik
učitel učitelj
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: u
- prevod za riječ: u

Naš jezik Češki jezik
u do
u u
u v
ubaciti vhodit
ubaciti vstrčit
ubaciti vsunout
ubaciti zařadít
ubijanje vraždění
ubijati vraždit
ubijati zabijet
ubijen zabitý
ubijen zavražděný
ubirati sbírat
ubirati vybírat (si)
ubitačan ničívý
ubitačan smrtící
ubitačan vražedný
ubiti ubít
ubiti zabit
ubiti zavraždit
ubiti zničit
ublažavati mírnit
ublažiti utlumit
ublažiti zmírnit
ubod bodnutí
ubod píchnutí
ubog ubohý
ubojica vrah
ubojstvo vražda
ubosti bodnout
ubosti píchnout
ubrojiti započitat
ubrus prostírání
ubrus ubrousek
ubrzanje uryhlení
ubrzanje zrychlení
ubrzati urychlit
ubrzati uspišit
ubrzati zrychlit
ubrzo záhy
učen učený
učen vzdělaný
učenica žákyně
učenički žákovský
učenik školák
učenik žák
učenjak učenec
učenjak vědec
učenje učení
učenost vzděláni
ući nastoupit
ući přijet
ući proniknout
ući vejít
ući vjet
ući vniknout
ući vstoupit
učinak účinek
učinak úkol
učinak výkon
učiniti učinit
učiniti udělat
učiniti vykonat
učiniti způsobit
učionica třída
učionica učebna
učitelj učitel
učiteljica učitelka
učiteljski učitelsky
učiteljski učitelský
učiti studovat
učiti učit (se)
ucjena vydírání
ucjenjivanje vyděračství
ucviljen zarmoucený
učvršćen přípevněný
učvršćen upevněný
učvršćenje upevnění
učvršćenje zpevnění
učvrstiti připevnit
učvrstiti upevnit
učvrstiti zpevnit
ud pyj
udahnuti nadechnout se
udahnuti vdechnout
udaljavati oddalovat
udaljen daleký
udaljen odlehlý
udaljen vzdálený
udaljeno odlehle
udaljeno vzdáleně
udaljenost vzdálenost
udaljiti oddálit
udaljiti odstranit
udaljiti vyloučit
udaljiti vzdálit
udaljiti se odbočit
udaljiti se odchýlit se
udaljiti se vzdálit se
udar náraz
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: u
- prevod za riječ: u


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | i | k | ku | uz | o | um | ud | s | tu | v |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba