Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
jela fir tree
jela fir
besprincipjelan unprincipled
bijela čaplja egret
bijela dirka natural
bijela glina pipe clay
bijela kuća whitehouse
bjelance egg-white
bjelance glair
bjelance jajeta albumen
bjelančevina albumen
bjelančevina egg-white
boje tijela nude
cio - cijela whole
dio tijela part
dioba na tri dijela tripartition
djelatan active
djelati act
djelati function
djelati operate
djelatnost action
djelatnost activity
djelatnost agency
djelatnost verb
dobar strijelac sharpshooter
dodjela assignment
drvodjelac carpenter
iscurjela tečnost seep
iz cijela single-piece
iz cijela solid
iz dva dijela duplex
izdavačka djelatnost publishing
jelac mouth
koji ima dva dijela binary
metalna zdjela pan
neobdjelan uncultivated
neprincipijelan ruthless
neprodana djela remainder
neuspjela priredba mummer
obdjelavati farm
ostaci jela picking
podjela distribution
podjela division
podjela partition
podjela spacing
podjela split
podjela na zone zoninig
podjela programa segmentation
podjela staze track pitch
podjela vremena rate time
podjelak division
podrivačka djelatnos subversive activity
poljodjelac farmer
položaj tijela pose
potpodjela partition
precizni strijelac sniper
raspodjela allocation
raspodjela allotment
raspodjela apportionment
raspodjela assignment
raspodjela authorization
sardjela pilchard
sarđela sardine
srdjela anchovy
stepena podjela graduation
strijela arrow
strijela bolt
strijela dart
strijela shaft
strijelac marksman
strijelac rifleman
strijelac shot
trodjelan trifurcate
zakašnjela misao afterthought
zdjela bowl


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| jela | jeka | jelo | jelac | jeza |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba