Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
impuni, -e nekažnjen
nepotpun, a inutile
punaise, f pribadača
punaise, f prislušni aparat
punaise, f stenica
puni, a kažnjen
puni, m kažnjenik
punir, vb kazniti
punir, vb kažnjavati
punition, f kazna
punition, f kažnjavanje

Naš jezik Francuski jezik
pun bonder
pun bourrě, e
pun chargě, e
pun complet, ětě
pun corsě, e
pun ětoffě, -e
pun fermě, -e
pun fourrě, -e
pun imbu, -e
pun massif,-ive, a
pun nourri, a
pun plein, a
pun rebondi, a
pun repu, a
pun rěvolu, a
pun riche, a
pun rondelet, a
pun surchargě, a
(na)puniti garnir
agregat za punjenje akumulatora groupe de charge
biti prepun regorger, vb
biti pun žara feu
biti punoljetan âge
dati punomoćje commissionner
do ivice pun nappě, a
do vrha pun comble
doba puna snage force
dopuna adjuvant, e
dopuna amendement
dopuna appendice
dopuna appoint
dopuna complěment
dopuna completement
dopuna remplissage, m
dopuna supplěment, m
dopuniti complěter
dopuniti supplěer, vb
dopuniti (zakon) amender
dopunjavanje completement
dopunjavanje remplage, m
dopunski ampliatif, ive
dopunski complěmentaire
dopunski supplěmentaire, a
harpun dard
harpun lance, f
imati pundravce bougeotte
imati pune džepove novca gousset
imati puno povjerenje u nekoga investir q. de sa confiance
imati punu kuću svega bauge
ispuniti accomplir
ispuniti capitonner
ispuniti combler
ispuniti emplir
ispuniti garnir
ispuniti matelasser, vb
ispuniti peupler, vb
ispuniti rěaliser, vb
ispuniti remplir, vb
ispuniti (obećanje, dužnost) acquitter
ispuniti mjeru combler
ispuniti se accomplir
ispunjavanje exercice
ispunjavanje observation, f
ispunjavanje remplage, m
ispunjavanje remplissage, m
ispunjavati observer, vb
ispunjavati spojeve jointoyer
ispunjen rempli, a
ispunjenje děgagement
ispunjenje plěnitude, f
ispunjiv observable, a
komad sapuna brique
napuniti bourrer
napuniti charger
napuniti combler
napuniti emplir
napuniti farcir
napuniti meubler, vb
napuniti moucheter, vb
napuniti remplir, vb
napuniti superposer, vb
napuniti dimom enfumer
napuniti do vrha bonder
napuniti dvoranu garnir la salle
napunjen bourrě, e
napunjen gorgě, -e
napunjen plein, a
napunjen rempli, a
neispunjen inaccompli, -e
neispunjen inobservě, -e
neograničeno punomoćje carte
nepopunjen vacant, a
nepopunjen vaquer, vb
nepopunjenost vacance, f
nepotpun děpareiller
nepotpun děsassorti, e
nepotpun imparfait, -e
nepuno presque, adv
opunomoćen autorisě, e
opunomoćen constituě, e
opunomoćen fondě, -e
opunomoćenik fondě, -e
opunomoćiti mandater, vb
popuniti remonter, vb
popuniti remplir, vb
popunjenost densitě
posao sa punim (nepotpunim) radnim vremenom emploi
potpun absoul, e
potpun accompli, e
potpun complet, ětě
potpun continu, e
potpun entier, -ere
potpun franc
potpun parfait, a
potpun radical, a
potpun total, a
potpun nakit garniture
potpuna franche
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pun
- prevod za riječ: pun


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| put | ?un | pu | puk | jun | puno | puh | pan | paun | puni | pur | pus | un |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba