Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
quam koliko god je moguće
inquam ja kažem
nequam bezvrijedna
nequam loš
nequaquam nikako
nequaquam ne dolazi u obzir
nonnumquam ponekad
numquam adv nikad
nunquam nikad
nusquam nepostojati
nusquam nigdje
nusquam ništa
nusquam nikad
postquam poslije
prae quam u usporedbi s
pre quam u usporedbi s
priusquam prije
proinde quam baš kao
quamdiu tako dugo vremena
quamobrem, quam ob rem zašto
quamquam ipak
quamtotius potpuno
quamvis koliko
quamvis iako
quamvis koliko god želiš
quisquam itko
quisquam išta
squama, -ae, f. ljuska
tam ... quam kako je moguće
tamquam kao
tamquam poput
tanquam kao
tanquam poput
umquam uvijek
umquam u bilo koje vrijeme

Naš jezik Latinski jezik
quam primum primum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| qua | quae |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba