Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Akt, der akt
abstrakt apstrakcija
abstrakt apstraktan
abstrakt izdvojiti
abstrakt izvod
abstrakt izvući
abstrakt kratak pregled
abstrakt neimenovan
abstrakt odvojiti
abstrakt odvratiti
abstrakt odvući
abstrakt sadržaj
abstrakt sumirati
abstrakt ukloniti
abstrakt zaključiti
abstrakt zamišljen
abstrakte Kunst apstraktna umjetnost
Akte, die spis
Aktenheft, das fascikla
Aktenstück, das spis
Aktiv, das aktiv (gram.)
aktiv aktivan
Aktiva, das imanje
Aktiva, das imovina
Aktiva, das sredstva
aktivieren aktivirati
aktivierte aktivan
aktivierte aktiviran
aktivierte pobuđen
Aktivierung aktiviranje
Aktivierung pokretanje
Aktivierung uključenje
Aktivierung upućivanje
Aktivist, der aktivista
Aktivität aktivnost
Aktivposten aktiva
Aktivposten faktor
Aktivposten prednost
Aktivposten važan
aktualisieren ažuriran
aktualisieren ažuriranje
aktualisieren ažurirati
aktualisieren dovesti na novo stanje
aktualisieren korigovati
aktualisieren modernizovati
aktualisiert ažuriran
Aktualisierung ažuriranje
Aktualisierung modernizacija
Aktualisierung poboljšanje
aktuell aktuelan
aktuell bujica
aktuell kretanje
aktuell mlaz
aktuell sadašnji
Aktuell struja
aktuell tekući
Aktuell tok
Autodidakt, der samouk
Bakterie, die bacil
Bakterie, das bakterija
Bakterienkunde bakteriologija
Bakterium bakterija
charakterisieren karakterisati
charakteristisch karakterističan
charakteristisch karakteristika
charakterlos beskarakteran
charakterlos besprincipjelan
Charakterzug crta
Charakterzug crta lica
Charakterzug potez
Daktylograph daktilograf
Daktylographin daktilografkinja
exakt egzaktan
Exaktheit, die brižljivost
Exaktheit, die ispravnost
Exaktheit, die oštrina
Exaktheit, die preciznost
Exaktheit, die tačnost
Exaktheit, die urednost
Extrakt, das bit
Extrakt, das bitnost
Extrakt, das jezgro, jezgra
Extrakt, das miris
Extrakt, das suština
faktisch faktičan
Faktor, der činilac
Faktor, der faktor
Faktum, der fakat
Faktur, der faktura
Faktur, die trgovački račun
Faktura, die trgovački račun
Fraktur, die gotsko pismo
Geschlechtsakt, der koitus
Geschlechtsakt, der snošaj
hakte ein kukast
Hauptaktionä dioničar
Kaktus kaktus
Katarakt jaka kiša
Katarakt katarakt
Katarakt mrena (medicinski)
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: akt
- prevod za riječ: akt

Naš jezik Njemački jezik
akt Akt, der
akt Datei
akt handeln
akt Handlung, die
akt o prihvatanju Annahme, die
aktiv Tatform
aktiv Tätigkeitsform
aktiv (gram.) Aktiv, das
aktiva Aktivposten
aktivacija Sensibilismus
aktivan aktiv
aktivan aktivierte
aktivan eingeschaltet
aktivan leben
aktivan tätig
aktivan unternehmend
aktivan wirksam
aktiviran aktivierte
aktiviranje Aktivierung
aktivirati aktivieren
aktivirati in Schwung bringen
aktivirati in Tätigkeit setzen
aktivirati starten
aktivista Aktivist, der
aktivnost Aktivität
aktivnost schwirren
aktivnost Tätigkeit, die
aktivnost Wirksamkeit
akttašna Mappe
aktualizovati verwirklichen
aktuelan aktuell
apstraktan abstrakt
apstraktan begrifflich
apstraktan metaphysisch
apstraktna umjetnost abstrakte Kunst
bakterija Bakterie, das
bakterija Bakterium
bakterija Spaltpilz
bakteriologija Bakterienkunde
beskarakteran charakterlos
beskarakteran wankelmütig
bez takta taktlos
daktilograf Daktylograph
daktilograf Maschinenschreiber, der
daktilografkinja Daktylographin
daktilografkinja Maschinenschreiberin
dolaktica Unterarm
egzaktan exakt
egzaktan genau
ekstrakt auswähle
fakt, fakat Tatsache
faktičan faktisch
faktičan tatsächlich
faktor Aktivposten
faktor Faktor, der
faktor pojačanja Ausführunge, die
faktura Faktur, der
faktura in Rechnung stellen
faktura Werenrechnung
fakturisanje Reklame
fakturisati in Rechnung stellen
fraktura Bruch, der
graktanje krächze
graktanje quaken
graktati krächze
graktati quaken
interaktivan wechselwirkend
kaktus Kaktus
karakter bewachen
karakter Gussform
karakter Moral-
karakter Natur
karakter Schriftzeichen
karakteran ehrlich
karakterisati charakterisieren
karakterističan bedeutsam
karakterističan bezeichnend
karakterističan charakteristisch
karakterističan spezifisch
karakterističan zugeschrieben
karakteristika Benehmen, das
karakteristika charakteristisch
karakteristika Eigenschaft, die
karakteristika Kindchen
karakterna crta Eigenheit
karakternog ponašanja Moral
karakternost Persönlichkei
katarakt Katarakt
kompaktan kompakt
kontakt verbinden
kontaktna četkica Pinsel
kontaktna opruga Backenbart, der
kontaktna poluga Halm
kontaktna ručica Wischer
kontaktna vlas Backenbart, der
laktaš Neureicher, der
laktaš Schieber, der
neaktivan passiv
neaktivan schal
neaktivan träg
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: akt
- prevod za riječ: akt


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| Akt | akut | alt | ako | takt | Pakt | pakt | Takt |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba