Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
alt antički
alt bivši
alt davni
alt davno prošao
alt drevan
alt godine
alt nekadašnji
alt oštećen vremenom
alt prastar
alt pređašnji
alt razjeden
alt star
alt starački
Alt stari narodi
Alt stari pisci
alt starinski
alt vrlo star
abgeschaltet kratak
alt werden starjeti
Altar, der oltar
Altarraum oltar
Altarraum svetilište
Alte, der starac
Alte, die starica
älte pretpostavljeni
älte stariji
Älte stariji predak
Älte student
älte učenik završnog razreda
älte viši
alte Jungfer, die usidjelica
Alter, das dob
Alter, das doba
Alter, das dugi rok
Alter, das dugo vrijeme
Alter, das era
alter odležati
Alter, das period
Alter, das pokoljenje
Alter, das starješinstvo
Alter, das starost
Alter, das stoljeće
Alter, das vijek
Alter, das vječnost
Alter Herr otac
alter Knacker, der starkelja
altern stariti
altern starjeti
Alternativ.... alternativni
Alternativ.... dopunski
Alternativ.... izmjenjivati se
Alternativ.... mijenjati periodično
Alternativ.... naizmjeničan
Alternativ.... naizmjenično
Alternativ.... rezervni
Alternativ.... varijanta
Alternativ.... zamjenik
alternativ.... zamjenjivati
Alternative alternativa
Alternative alternativan
Alternative naizmjeničan
Alternd starenje
alternd staronosni
Altersgenosse, der vršnjak
altersgrau sijed
altersgrau star
Altersheim, das dom za siromahe
altersschwach oronuo
altersschwach star
altersschwach trošan
Alterszulage, die starosna granica
Altertum, das starina
Altertum, das staro doba
altertümlich antikvaran
altertümlich starinski
Altertumskenner, der antikvar
Altertumskenner, der starinar
altes Weib matora veštica
altes Weib stara žena
altes Weib starica
ältest najstariji
altmodisch staromodan
Altstimme alt
anhalten ustaviti
anhalten ustaviti se
anhalten zaustaviti
anhaltend oklijevajući
anhaltend šepajući
Anhaltspunkt, der šlagvort
Anhaltspunkt, der uporište
Anhaltspunkt, der znak
Anstalt, die ustanova
Anstalt, die zavod
Anwalt, der advokat
Anwalt, der punomoćnik
Anwalt, der upravitelj
Anwalt, der zamjenik
Anwalt, der zastupnik
Arbeiterselbstverwaltung, die radničko samoupravljanje
Asphalt, der asfalt
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: alt
- prevod za riječ: alt

Naš jezik Njemački jezik
alt Altstimme
alternacija Abwechslung, die
alternativa Alternative
alternativan Alternative
alternativni Alternativ....
alternativni ulaz alias
alternator Wechselstromgenerator
altimetar Höhenmesse
asfalt Asphalt, der
asfaltirati asphalt
bazalt Basalt, der
bazaltni basaltisch
Geldanstalt Bank, die
kobalt Kobalt
malter Mörse
malter stuckieren
malterisati pflaster
malterisati stuckieren
malterisati wiedergeben
maltretirati schlecht behandeln


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ali | akt | als | Alt | ala | alat | Halt | halt | alo | kalt |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba