Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
ansammeln gomilati
ansammeln nagomilati
ansammeln sakupljati
ansammeln skupiti
ansammeln skupljati
ansammeln zgrnuti
ansammeln zgrtati
beisammen skupa
einsammeln ubirati
gesammelt sabran
gesammelte Werke sabrana djela
Kausalzusammenhang kauzalitet
Nervenzusammenbruch, der slom živaca
Sammelbecken, das rezervoar
Sammelbehalter, der rezervoar
sammeln brati
sammeln pabirčiti
sammeln sabrati
sammeln sakupiti
sammeln sakupljati
sammeln skupiti
sammeln skupljati
Sammet baršun
Sammet kadifa
schloß zusamme centriran
schloß zusamme poravnat
schloß zusamme poređan
setzte zusammen miran
setzte zusammen uzdržan
sich versammeln okupiti se
sich versammeln skupiti se
sich zusammenringeln smotati se
sich zusammensetzen sastojati se
unzusammenhängen isprekidan
unzusammenhängen nepovezan
unzusammenhängen u neredu
versammeln montirati
versammeln okupiti se
versammeln sabrati
versammeln sakupiti
versammeln sakupiti se
versammeln sakupljati
versammeln sastati se
versammeln sastaviti
versammeln sazivati
versammeln sazvati
versammeln sklopiti
versammeln skupiti
versammeln skupljati
versammeln spojiti
versammelnd grupisanje
Versammelnd sastavljanje
versammelnd sklapanje
Versammelnd spajanje
versammelt sabran
zusammen skupa
zusammen zajedno
Zusammenarbeit, die ekipni rad
Zusammenarbeit, die saradnja
Zusammenarbeit, die timski rad
Zusammenarbeit, die zajednički rad
zusammenarbeiten sarađivati
zusammenbackend koksovanje
Zusammenballend stvaranje grudvi
Zusammenballung nagomilavanje
Zusammenbeiße stezanje zuba
zusammenbeiße zakivanje
zusammenbrechen gubiti snagu
zusammenbrechen klonulost
zusammenbrechen klonuti
zusammenbrechen opadanje
zusammenbrechen opadati
Zusammenbrechen propast
Zusammenbrechen slom
Zusammenbruch, der fijasko
Zusammenbruch, der slom
zusammendrängen zbiti
zusammendrücken stegnuti
zusammendrücken stezati
zusammendrücken zbiti
zusammenfahren trgnuti se
zusammenfassen inkasirati
zusammenfassen kupiti
zusammenfassen naplatiti
zusammenfassen prikupiti
zusammenfassen sabirati
zusammenfassen sažeti
zusammenfassend sažet
Zusammenfassung, die kratka sadržina
Zusammenfassung, die pregled
Zusammenfassung, die sažetak
zusammenfließen koji se sliva
zusammenfließen pritoka rijeke
zusammenfließen sliti se
Zusammenfluß, der presijecanje puta
Zusammenfluß, der sliv
Zusammenfluß, der sliv rijeke
zusammenfüge spasti se
zusammenfüge spojiti se
zusammenfügen sklopiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: samme
- prevod za riječ: samme


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| Amme | Dame | Damm | flamme | Flamme | Hammer | hammer | Jammer | Kamee | Kamm | kamm | Kammer | Kmme | Lamm | Lampe | Lmme | mammi | Mammi | Memme | Name | name | Romme | salm | sammeln | Sammet | samt | sume | stimme | Summe | summen |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba