Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Damm, der bedem
Damm, der brežuljak
Damm, der glavica
Damm, der mostić
Damm, der nasip
Damm, der pločnik
Damm, der prijem u dvorc
Damm, der put
abdämmen dignuti
Abdämmen, das dizanje nasipa
Abdämmen, das zagađivanje
abdämmen zagaziti
Abenddämmerung, die mračan
Abenddämmerung, die sumrak
Dämmer, der sumrak
dämmer svanjivati
Dämmer, der svitanje
Dämmer, der zora
dämmern smračiti se
dämmern svitati
Dämmerun večernji suton
Dämmerung, die sumrak
Dämmerung, die suton
Eindämmun mol
Eindämmun nasip
Staudamm, der ustava
verdammen kletva
verdammen osuditi
verdammen prokleti
verdammen proklinjati
verdammen psovati
verdammen ukoriti
Verdammnis, die prokletstvo
Verdammung osuda
Verdammung presuda sudska


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dama | Damm | dumm | Kamm | kamm | Lamm |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba