Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
art domaćinstvo
art majstorstvo
art stručnjak
art umijeće
art umjetnost
art vještina
artěre arterija
artěre glavna ulica
artěre glavna veza
artěre saobraćajnica
artěre žila kucavica
artěriel, le arterijski
article član
article članak
article glava
article hvaliti robu
article na samrti
article predmet
article pribor za domaćinstvo
article proizvod
article roba
article tačka
article toaletni pribor
articulaire zglobni
articulation karika
articulation koljeno
articulation prsten
articulation spoj
articulation zglob
articuler artikulisati
articuler biti usmjeren
articuler, v izgovarati
articuler obrazložiti
articuler spajati (zglobove)
articuler usmjeriti
articuler usredsrediti
articuler vezati(zglobove)
artifice bengalska vatra
artifice bujica (riječi)
artifice jednostavnost
artifice lukavstvo
artifice mudrolija
artifice neposrednost
artifice prevara
artifice umijeće
artifice umješnost
artifice vatromet
artifice vještina
artificiel, le neprirodan
artificiel, a veštački
artificiel, le vještački
artificiellement vještački
artificieusement lukavo
artificieusement mudrijaški
artificieusement mudro
artificieusement spretno
artillerie artiljerija
artilleur, m tobdžija
artisan kovač
artisan kovač svoje sreće
artisan privrednik
artisan tvorac
artisan zanatlija
artisque artistički
artisque umjetnički
artiste, m umetnik

Naš jezik Francuski jezik
arterija artěre
arterijski artěriel, le
artikulisati articuler
artiljerija artillerie
artiljerija batterie
artistički artisque


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| akt | krt | arc | are | rt | vrt | mart | part |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba