Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cur džukela
cur pas
curable izlječiv
curacy parohija
curacy zvanje svešten.
curacy zvanje sveštenika
curate podžupnik
curator konzervator
curator kustos (muzeja)
curator član uprave
curb ivičnjak
curb uzda
curb zauzdati
curb žvale
curcus cirkus
cure izliječiti
cure kura
cure lečenje
cure lečiti
cure lijek
cure liječenje
cure liječiti
cure ozdravljanje
cure ozdravljenje
curent bujica
curent tok
curfew policijski čas
curiosity radoznalost
curiosity retkost
curiosity rijetkost
curious ljubopitljiv
curious radoznao
curious redak
curious rijedak
curious čudesan
curl kovrdža
curl kovrdžati
curl uvojak
curly kovrdžast
curly kudrav
currant ribizla
currant suvo grožđe
currency devize
currency moneta
currency novac u promet
currency novac u prometu
currency novčana jedinica
currency promet
currency valuta
currency account devizni račun
current aktuelan
current bujica
current kretanje
current mlaz
current sadašnji
current struja
current tekući
current tok
current trenutni
current važeći
current balance otvoreni saldo
current lags the voltage struja zaostaje za n
current leads the voltage struja izmiče naponu
curriculum nastavni progra
curriculum nastavni program
curriculum vitae (C.V.) kratka biografija
currier kožar
currier štavljač
curry jelo od mesa
curry comb češagija
curry-comb češagija
curse kleti
curse kletva
curse prokletstvo
curse psovati
cursed odvratan
cursed proklet
cursive rukopisni
cursor kursor (inf.)
cursor razvodnik
cursory dosta tečan
cursory letimičan
cursory površan
curt kratak
curt otresit
curt otsečan
curt otsječan
curt sažet
curtail otseći
curtail otsjeći
curtail prekinuti
curtail skratiti
curtail smanjiti
curtailment podkraćivanje
curtailment sasecanje
curtailment sasijecanje
curtailment skraćenje
curtailment smanjenje
curtain zastor
curtain zavesa
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: cur
- prevod za riječ: cur

Naš jezik Engleski jezik
ćuran turkey
ćure poult
curenje running
curenje seep
curenje informacija information leak
curica girl
curiti flow
curiti leak
curiti seep
curiti trickle


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bur | car | cub | cud | cue | cup | curb | cure | curl | curt | cut | fur | our |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba