Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
i i
i když iako
i když mada
i když premda
i kyž ono
idea ideja
idea misao
ideál ideal
ideálni idealan
identický identičan
identičnost identičnost
identifikace identifikacija
identifikovat identificirati
identita identičnost
identita identitet
ideologie ideologija
idiot idiot
idiotsky idiotski
idiotský idiotski
idol idol
iglú iglu
ignorovat ignorirati
ihned odmah
ilegalita podzemlje
ilegální ilegalan
ilegální podzemni
ilustrace ilustracija
ilustrovaný ilustriran
ilustrovat ilustrirati
iluze iluzija
iluze obmana
iluze varka
imitovat imitirati
imohatství imovina
imperializmus imperijalizam
impotentní impotentan
impregnovat impregnirati
impresivní impresivan
improvizovat improvizirati
impulz impuls
impulz poticaj
impulzivní impulzivan
imunita imunitet
inaugurovat inaugurirati
incident incident
indeks indeks
Indián Indijanac
indiánský indijanski
indicky indijski
indický indijski
Indie Indija
indiskrece indiskrecija
individuální individualan
indoktrinace indoktrinacija
indoktrinace indoktrinirati
Indoněsie Indonezija
infarkt infarkt
infekce infekcija
infinitiv infinitiv
inflace inflacija
informace informacija
informatika informatika
inhalovat inhalirati
iniciála inicijal
iniciálka inicijal
iniciativa inicijativa
iniciativa poticaj
injekce injekcija
injekční stříkačka šprica
inkaso naplata
inkoust crnilo
inkoust tinta
insekt insekt
inspektor inspektor
inspektorka inspektorica
inspirace nadahnuće
instalatěr vodoinstalater
instalovat instalirati
instinkt nagon
instituce institucija
instituce organizacija
instituce ustanova
institucionální institucionalan
institut institut
instruktor instruktor
instrument instrument
instrument sprava
integrální integralan
integrovat integrirati
intelektuální intelektualan
inteligence inteligencija
inteligentní inteligentan
intenzita intenzitet
intenzivita intenzitet
intenzivní intenzivan
interes interes
interes zanimanje
interesantní interesantan
interiěr interijer
interpret tumač
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i

Naš jezik Češki jezik
i a
i i
iako
iako ačkoli(v)
iako byt``
iako i když
iako přestože
iako třebas
iako třebaže
ići běžet
ići chodit
ići fungovat
ići jet
ići jít
ići (nekamo) směřovat
ići (vozilom) jet
ići u lov lovit
ideal ideál
idealan ideálni
ideja idea
ideja myšlenka
ideja nápad
identičan identický
identičan totožný
identičnost identičnost
identičnost identita
identičnost totožnost
identificirati identifikovat
identifikacija identifikace
identitet identita
identitet totožnost
ideologija ideologie
idiot idiot
idiotski idiotsky
idiotski idiotský
idol idol
idući další
idući následující
idući příští
igla jehla
igla jehlice
igla střelka
igla špendlík
iglu iglú
ignorirati ignorovat
igra hra
igrač hráč
igračica hráčka
igračka hračka
igralište hřiště
igrarija hračka
igrati hrát
igrati se hrát si
ijedan nějaký
ijedan některý
ikad kdykoli(v)
ikada kdykoli(v)
ikada někdy
ikakav nějaký
ikako nějak
ikoji kdokoli(v)
ikoji nějaký
ikoji někdo
ikoji některý
ikra jikra
ikra pl. Jikry
ilegalan ilegální
ili anebo
ili či
ili nebo
ilovača hlína
ilovača jíl
ilustracija ilustrace
ilustriran ilustrovaný
ilustrirati ilustrovat
iluzija iluze
iluzija zdáni
imanje jmění
imanje majetak
imanje panství
imanje pozemek
imanje statek
imate li što za prijaviti? máte něco k proclení?
imati být
imati exzistovat
imati mít
imati musit
imati vlastnit
imati vyskyovat se
imati dobro pamćenje mít dobrou pamět
imati ideju mít napád
imati peh mít smůlu
imati pravo mít pravdu
imati sreće mít štěstí
ime jměno
ime název
ime pověst
imenica podstatně jměno
imenik seznam
imenjak jmenovec
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | k | mi | o | iz | s | ti | v | vi |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba