Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
ne ne
neaktivní neaktivan
nealkoholický bezalkoholan
nebe nebo
neběhnout oteći
nebeský nebeski
nebezpečí opasnost
nebezpečí pogibelj
nebezpečný opasan
nebezpečný pogibeljan
neblaze porslulý ozloglašen
nebo ili
nebojácný neustrašjiv
nebot`` jer
nebožtík pokojnik
nečas nevrijeme
nečekaně iznenada
nečekaný iznenadan
nečekaný iznenađujući
nečekaný nepredviđen
nečestný nečastan
nečestný poročan
necharakterní beskarakteran
nechat ostaviti
nechat pustiti
nechat čeho okaniti se
nechat koho na holičkách ostaviti koga na cijedilu
nechat někomu volně ruce dati komu odriješene ruke
nechci neću
nechráněný nezaštićen
nechut gadljivost
nechutnost odvratnost
nechutný bljutav
nechutný neukusan
nechut`` otpor
neciltivý neosjetljiv
nečinný besposlen
nečinný pasivan
nečistota nečistoća
nečistota prljavština
nečistý nečist
nečistý prljav
necitelný neosjetljiv
nečitelný nečitljiv
něco nešto
něco vázán biti povezan
necudný opscen
nedaleko blizu
nedaleko nedaleko
nedávno nedavno
nedbalost nebriga
nedbalost nehaj
nedbalost nemar
nedbalost propust
nedbalý nehajan
nedbalý nemaran
nedbalý neuredan
nedbalý površan
neděle nedjelja
nedělitelný nedjeljiv
nedělitelný neparan
nedokonalnost nesavršenost
nedopatření previd
nedopatření propust
nedopovězený nedorečen
nedořečený nedorečen
nedorozumění nesporazum
nedostačujicí nedostatan
nedostačujicí nedovoljan
nedostatečně slabo
nedostatečný manjkav
nedostatečný nedostatan
nedostatečný nedovoljan
nedostatek mana
nedostatek manjak
nedostatek nedostatak
nedostatek nestašica
nedostatek pomanjkanje
nedostávat se manjkati
nedostávat se nedostajati
nedostávat se oskudijevati
nedotčený nedirnut
nedotčený netaknut
nedotěrný nenametljiv
nedovolený nedopušten
nedůležitý nevažan
nedůstojný nedostojan
nedůvěra nepovjerenje
nedůvěřivý nepovjerljiv
nedůvěřivý sumnjičav
neexistující nepostojeći
nefalšovaný nepatvoren
neforemný nezgrapan
negativ negativ
negativní negativan
negativní niječan
negramotný nepismen
něha nježnost
nehet nokat
nehlučný bešuman
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ne
- prevod za riječ: ne

Naš jezik Češki jezik
ne ne
neaktivan neaktivní
nebeski nebeský
nebo nebe
nebo obloha
neboder mrakodrap
neboder výškový dům
nebriga nedbalost
nećak synovec
nećakinja neteř
nečastan nečestný
nečist nečistý
nečist špinavý
nečistoća nečistota
nečistoća špína
nečitljiv nečitelný
nečovječan nelidský
neću nechci
nedaća neštěstí
nedaća nezdar
nedaća svízel
nedaleko nedaleko
nedaleko poblíž
nedavno nedávno
nedirnut nedotčený
nedirnut netknutý
nedjelja neděle
nedjeljiv nedělitelný
nedjelo ohavnost
nedjelo ohavný skutek
nedjelo zločin
nedjelotvoran neúčinný
nedjelotvoran nevýkonný
nedopušten nedovolený
nedopustiv nepřípustný
nedorečen nedopovězený
nedorečen nedořečený
nedostajati chybět
nedostajati nedostávat se
nedostajati scházet
nedostatak nedostatek
nedostatak vada
nedostatan nedostačujicí
nedostatan nedostatečný
nedostojan nedůstojný
nedovoljan nedostačujicí
nedovoljan nedostatečný
nedužan nevinný
nedužnost nevinnost
nedvojben nepochybný
neefikasan neúčinný
neelastičan nepružný
negativ negativ
negativan negativní
negativan záporný
negdašnji dřívější
negdašnji někdejší
negdje kdesi
negdje někde
nego než
nego no
nego nýbrž
negodovanje nelibost
negodovanje nesouhlas
negodovanje nespokojenost
negodovanje nevole
negodovanje protest
nehaj nedbalost
nehajan lhostejný
nehajan nedbalý
nehotičan bezběčný
nehotičan mimovolný
nehotičan neúmyslný
neiskorišten nevyžitý
neiskren falešný
neiskren neupřímný
neiskusan nezkušený
neispravan nenáležitý
neispravan nesprávný
neispravan vadný
neizbježan nevyhnutelný
neizbježan nezbytný
neizbježan nutný
neizlječiv nevylečitelný
neizmjeran bezměrný
neizmjeran nesmírný
neizmjeran nezměrný
neizravan nepřímý
neizvjesnost nejistota
neizvjestan nejistý
neizvjestan neurčitý
nejasan nejasný
nejasan nezřetelný
nejednak nerovný
nejednak nestejný
nejednakost nerovnost
nejednakost nestejnost
neježiti se neježit se
nekad někdy
nekakav nějaký
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ne
- prevod za riječ: ne


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| le | no | na | ke | mne | ne | se | e |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba