Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Rabatt, der diskont
rabatt eskontovati
Rabatt, der ne uzeti u obzir
rabatt odbiti
Rabatt, der popust
Rabatt, der rabat
Rabbiner, der rabin
Rabe gavran
Rabe gavrani
rabe pljačkati
Rabe pohlepan
rabe proždrljiv
rabe vrijebati plijen
Rache kazna
Rache odmazda
Rache osveta
rache osvetiti se
Räche osvetnik
Rachen, der grkljan
Rachen, der grlo
Rachen, der guša
Rachen, der lijevak
Rachen, der otvor
Rachen, der prolaz
Rachen, der ždrijelo
Rachitis rahitis
rachsüchti osvetljiv
rachsüchti osvetoljubiv
Rad, das kolo
Rad, das kotač
rad kotrljati
rad koturati
rad koturati se
rad obrtati se
Rad, das pločica
rad tjerati bicikl
Rad, das točak
Rad, das volan
Radachse osovina
Radargerä radar
Radau galama
radau machen galamiti
Radaumacher galamdžija
Rädelsführ kolovođa
Radfahrer biciklista
Radfahrweg, der biciklistička staza
Radiator, der radijator
Radiergummi guma
Radiergummi gumen
Radiergummi kaučuk
Radieschen, das rotkvica
radikal ekstreman
radikal ekstremista
radikal ekstremistički
radikal korjenit
radikal naj-
radikal radikal
radikal radikalan
radikal temeljit
radikal ultra
Radikalismus ekstremizam
Radio, das radio
Radio, das radioaparat
radioaktiv radioaktivan
Radioapparat, der radio
Radioapparat, der radioaparat
Radiogramm rentgenska slika
Radiosender, der radioodašiljač
Radium radijum
Radius poluprečnik
Radkasten kormilarnica
Radreifen guma
Radreifen spoljna guma
Radreifen spoljni točak
Radscha radža
Radspeiche, die žbica
Radsport biciklizam
Radzahn izbočina
Radzahn vršak
Radzahn zubac
ragen stršiti
Ragtime crnački ritam
Rahm, der skorup
Rahm, der vrhnje
rakete ispaljivati
Rakete, die projektil
Rakete, die raketa
rakete raketni
rakete reaktivan
rakete uzletiti
Raketenantrieb, der raketni pogon
Raketenwaffe, die raketno oružje
Rampenlicht centar pažnje
Ranch farma
Ranch gospodarstvo
ranch stočarsko
rand biti pristrasan
rand bočni
Rand, der bok
Rand, der granica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: r?hrend
- prevod za riječ: r?hrend

Naš jezik Njemački jezik
rabarbara Rhabarber
rabat Rabatt, der
rabin Rabbiner, der
rabljen abgenutzt
rabljen gebraucht
raboš Zähle
račić Krabbe, die
racionalan rational
racionalan rationell
racionalan vernunftgemäs
racionalan zweckmäßig
racionalistički rationalistisch
racionaliziranje Rationalisierung
racionalnost Vernünftigkei
račun Abrechnen
račun in Rechnung stellen
račun Punkte
račun Rechnung, die
račun Seinetwegen
račun Zähle
računaljka Abakus
računanje Aufzählun, die
računanje Berechnung, die
računar Rechenmaschine, die
računar Rechner, der
računarska mašina Rechenmaschine, die
računati berechnend
računati meinen
računati rechnen
računati zähle
računati na vertrauen
račundžija Rechenkünstler, der
račundžija Rechner, der
računi Handbuch
računovođa Buchhalter, der
računovodstvo Buchhaltung, die
računovodstvo Rechnungswesen
računska mašina Hirn
računska pogreška Rechenfehler, der
računski einkalkulierend
račvanje Abschied, der
račvanje Steppend
račvanje Verästelung
račvast gabelig
račvast gegabelt
račvast zweispaltig
račvast zwieselig
račvasti se verzweigen
račvati se gabeln
račvati se Verzweigung
rad Arbeit, die
rad Arbeitend
rad Bedienung, die
rad Funktionierend
rad Handlung, die
rad Laufen, das
rad List
rad Taten
rad Werk, das
rad sa minama Sprengen
radan belegt
radan eingeschaltet
radan emsig
radan sorgfälti
radar Radargerä
radi toga daselbst
radijalan strahlenförmi
radijator Heizkörper, der
radijator Radiator, der
radije lieber
radije ziemlich
radijum Radium
radijus lokalnih antena Drehantenne
radikal radikal
radikalan radikal
radilište Arbeitend
radilište Hof
radin arbeitsam
radin eifrig
radin emsig
radin fleißig
radin tätig
radio drahtlos
radio Radio, das
radio Radioapparat, der
radio Rundfunkgerät, das
radio antena Fühle, der
radio far Leuchturm
radio pojačalo Verstärke
radio predajnik Sender, der
radio program Rundfunkprogramm, das
radio stanica Standort
radio-difuzija übertrage
radio-izvještač Rundfunksprecher, der
radio-predaja Fernsehübertragun, der
radioaktivan radioaktiv
radioaparat Radio, das
radioaparat Radioapparat, der
radioaparat Rundfunkgerät, das
radiodrama Hörspiel, das
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: r?hrend
- prevod za riječ: r?hrend


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | u | i | rt | s | h | a | Ur |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba