Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
ru, m jarak
ru, m potočić
ruade, f grub ispad
ruade, f grubost
ruade, f prepad
ruade, f ritanje
ruban, m gajtan
ruban, m merna traka
ruban, f pantljika
ruban, m štapin
ruban, m traka
rubigineux, a rdjav
rubigineux, a zardjao
rubis, m crvene bubuljice
rubis, m crvenilo
rubis, m rubin
rubrique, f crvena kreda
rubrique, f članak
rubrique, f običaj
rubrique, f odeljak
rubrique, f rubrika
rubrique, f stubac
rude, a grub
rude, a hrapav
rude, a mučan
rude, a neravan
rude, a opor
rude, a surov
rude, a težak
rudement, adv grubo
rudement, adv oporo
rudement, adv surovo
rudesse, f grubost
rudesse, f hrapavost
rudesse, f neravnina
rudesse, f neugodnost
rudesse, f oporost
rudesse, f tvrdoća
rudiment, m osnovna načela
rudiment, m prvi pojmovi
rudimentaire, a osnovni
rudimentaire, a početni
rudimentaire, a u začetku
rudimentaire, a u zametku
rue, f hodnik
rue, f prolaz
rue, f ulica
ruěe, f napad
ruěe, f navala
ruěe, f skok
ruěe, f zalet
ruelle, f salon
ruelle, f uličica
ruer, vb baciti
ruer, vb lupati
ruer, vb ritati se
ruer, vb udarati
rugissement, m buka
rugissement, m hučanje
rugissement, m rika
rugissement, m urlik
rugissement, m vika
rugueux, a hrapav
rugueux, a smežuran
ruine, f bankrot
ruine, f propast
ruine, f raspad
ruine, f razvalina
ruine, f ruina
ruine, f slom
ruine, f uništenje
ruině, a porušen
ruině, a propao
ruině, a razoren
ruině, a upropašćen
ruiner, vb oboriti
ruiner, vb opustošiti
ruiner, vb pokvariti
ruiner, vb porušiti
ruiner, vb razoriti
ruiner, vb razvaliti
ruiner, vb rušiti
ruiner, vb upropastiti
ruineusement, adv rasipno
ruineusement, adv ubitačno
ruinure, f urez
ruinure, f zarez
ruisseau, m jarak
ruisseau, m odvodni kanal
ruisseau, m potok
ruisselant, a blistav
ruisseler, vb blistati
ruisseler, vb curiti
ruisseler, vb teći
ruisseler, vb zaliven
ruisselet, m potočić
ruissellement, m curenje
ruissellement, m oticanje
ruissellement, m slivanje
rumeur, f buka
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ru
- prevod za riječ: ru

Naš jezik Francuski jezik
rub bande
rub bord
rub boudin
rub děbord
rub extrěmitě
rub passement, m
rub rebord, m
rubac mouchoir, m
rubin rubis, m
rublje effet
rublje linge, m
rubrika case
rubrika rubrique, f
ručak dějeuner
ručak repas, m
ručal dějeuner
ručica bouton
ručica brambale
ručica commande
ručica guidon
ručica louve, f
ručica manche, m
ručica manette, f
ručica manivelle, f
ručica menotte, f
ručica orillon, m
ručica pogněe, f
ručica queue, f
ručicom anse, e
ručicu děmancher
ručka levier, m
ručka louve, f
ručka main, f
ručka manche, m
ručka manette, f
ručka manivelle, f
ručka pogněe, f
ručka queue, f
ručkica levier, m
ručkica main, f
ručna bušilica drille
ručna bušilica měche, f
ručna dizalica věrin, m
ručne torbe bagage
ručni brachial, e
ručni manuel, a
ručni portatif, a
ručni alat outillage, m
ručni sat bracelet-montre
ručni sat montre-bracelet, m
ručni zglob poignet, m
ručno manuellement, adv
ruda bielle
ruda guidon
ruda minerai, m
rudača minerai, m
rudar borin, e
rudar u rudniku zlata pailleteur, m
rudari borinage
rudarska kolica char
rudarski gas grisou
rudarski radnik mineur,-euse, m
rudarsko okno goyau
rudarstvo gěnie minier
rudarstvo miniere
rudina prairie, f
rudni miněral, a
rudni masiv terrain, m
rudnik fosse
rudnik puits, m
rudo timon, m
ruganje děrision
ruganje moquerie, f
ruganje nargue, f
ruganje plaisanterie, f
ruganje raillerie, f
rugati se acheter
rugati se bafouer
rugati se balancer
rugati se blaguer
rugati se brimer
rugati se děrision
rugati se emboîter
rugati se gausser
rugati se goberger
rugati se insulter
rugati se jouer
rugati se plaisanter, vb
rugati se ricaner, vb
rugati se satiriser, vb
ruglo ignominie
rugoba difformaitě
rugoba laid, -e
rugoba vilain, m
rugoba (žena) chameau
ruho habits, m
ruho větement, m
ruina ruine, f
ruka bras
ruka cuiller
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ru
- prevod za riječ: ru


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| au | u | tu | rub | rt | cru | dru | nu | ou | rum | rue | rut | vu |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba