Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
saat bacati sjeme
saat ići u sjeme
Saat, die klica
saat očistiti
Saat, die potomstvo
saat proklijati
Saat, die rod
saat sijati
Saat, die sjeme
Saat, die sjetva
saat zasijati
Saat, die zrno
Saatgut, das sjemenje
sabbern balaviti
sabbern bale
sabbern brod za robove
sabbern laskati
sabbern pljuvačka
sabbern sliniti
Sabbern trgovac robljem
sabbernd balav
sabbernd slinav
säbe posjeći sabljom
Säbel, der sablja
Sabotage diverzija
Sabotage ometanje rada
Sabotage sabotaža
sabotage svjesno ometati
Saboteur diverzant
Sacharin saharin
sachdienlich od važnosti
sachdienlich relevantan
sachdienlich umjestan
Sache, die predmet
Sache, die stvar
sachkundig kompetentan
sachkundig mjerodavan
sachkundig nadležan
sachkundig sposoban
sachkundig stručan
sächlic besplodan
sächlic neopredijeljen
sächlic neprelazan
sächlic neutral
sächlic neutralan
Sächlic srednji rod
sächlic uškopljen
sachlich realan
sächlich stvaran
Sachlichkeit, die stvarnost
sachverständig stručan
Sack, der bogatstvo
Sack, der fišek
Sack, der kesa
Sack, der lovačka torba
Sack, der lovina
Sack, der mreža
Sack, der podočnjaci
Sack, der tašna
Sack, der torba
Sack, der torbica
Sack, der vime
Sack, der vreća
Säckchen, das vrećica
Sackgasse ćorsokak
Sackpfeife gajde
sackte ein stavljen u vreću
sackte ein u vrećama
säen sijati
Säen, das sjetva
Säen, das usjev
Safran šafran
Safran žut kao šafran
Saft, der biljni sok
Saft, der budala
Saft, der đus
saft intrigirati
Saft, der kopati rov
Saft, der krv
saft minirati
saft podlokati
saft podrivati
Saft, der podzemni rov
saft potkopati
saft potkopavati
Saft, der sok
Saft, der životna snaga
saftig energičan
saftig glup
saftig pun snage
saftig sočan
Säg izreka
Säg poslovica
Sage legenda
Sage mit
Sage mitska ličnost
Sage predanje
Sage priče o bogovim
Sage saga
säge fino ozubiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: s
- prevod za riječ: s

Naš jezik Njemački jezik
s mit
s von
s desne strane Vorhand
s dopuštenjem Schritt
s druge strane übe
s druge strane wieder
s kraja na kraj durchweg
s kraja na kraj läng
s mnogo oblika vielgestaltig
s mukom knapp
s obzirom na achtend
s obzirom na to wobei
s one stran antreffen
s one stran übe
s ovim damit
s ovim hiermit
s pravom zurecht
s predumišljaje zielbewuß
s predumišljajem absichtlich
s tim damit
s traga achtern
sa mit
sa buferom schonte
sa dlakama zottig
sa dva lica umkehrbar
sa greškom schlecht
sa lađe über Bor
sa manom unzuverlässi
sa naočarima bebrillt
sa navojem fäldelte ei
sa odstupanjem nahm vorein
sa odvodom steppte
sa predznakom mit Vorzeichen versehen
sa prekidima periodisch
sa prorezom spaltete
sa šavovima gesäum
sa sobom ungefäh
sa strujom lebendig
sa tehničkim podacima spezifizierte
sa težinom beschwert
sa zadnje strane zurüc
sa zavojnicom fäldelte ei
sa zonama abgegrenzt
sa zupcem verzahnt
sabirač Otter
sabirač Sammler, der
sabirak Zusatz
sabiralište Behälter, der
sabiranje Addition, die
sabiranje zufügen
sabirati völli
sabirati zusammenfassen
sabirati zusammenrechnen
sabirni zufügen
sabiti beeinflussen
sabiti komprimieren
sabiti papierstau
sabiti stöpfen
sabiti verdichten
sabiti zusammenpressen
sablast Gespenst, das
sablast Gespenster, der
sablast schattieren
sablast Spuk, der
sablastan geisterhaft
sablastan grausig
sablazan Anstößigkeit, die
sablazan Ärgernis, das
sablazan Skandal, der
sablazan verführe
sablazniti verführe
sablazniti verlocken
sablažnjiv anstößig
sablažnjiv skandalös
sablja Säbel, der
sabljarka (riba) Meerschwert, das
sabljarka (riba) Schwertfisch, der
šablon gestalten
šablon Routine
šablon Zeichenschablone
sabor Einberufung
sabor Landtag, der
sabor Parlament, das
sabor Rat, der
sabor Volksversammlung, die
sabor Volksvertretung, die
saborna crkva Klosterkirche
sabotaža Sabotage
sabotirati sich drücken vo
sabran beruhigen
sabran gesammelt
sabran konzentriert
sabran versammelt
sabrana djela gesammelte Werke
sabranost Konzentration, die
sabranost Sammlung, die
sabrati hinzufüge
sabrati meinen
sabrati sammeln
sabrati übersetze
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: s
- prevod za riječ: s


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | u | As | as | i | se | es | sa | so | h | a |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba