Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
št'astlivec sretnik
št'astně sretno
št'astný sretan
št'ava sok
št'avnatý sočan
stabilita stabilnost
stadion stadion
stadium stadij
stádo krdo
stádo stado
stáhnout oderati
stáhnout povući
stáhnout skinuti
stáhnout stegnuti
stáhnout svući
stáhnout si uzmaknuti
stahovačka stezaljka
stahování stezanje
stahovat derati
stahovat povlačiti
stahovat skidati
stahovat stezati
stahovat svlačiti
stáj staja
stájový stajski
stále neprekidno
stále stalno
stále uvijek
stálý postojan
stálý stalan
stálý trajan
stan stožer
stan šator
standard standard
stánek kiosk
stánek štand
stanice postaja
stanice stanica
stanovat kampirati
stanovený određen
stanovisko gledište
stanovisko mišljenje
stanovisko stajalište
stanovisko stav
stanoviště stajalište
stanovit odrediti
stanovit postaviti
stanovovat određivati
stanový tábor kamp
stará panna usidjelica
starat se brinuti se
starat se skrbiti se
stařec starac
stařecký starački
stařena starica
stařenka starica
stáří doba
stáří starost
stárnutí starenje
starobylý antikni
starobylý drevan
starobylý prastar
starodávný davan
starodávný drevan
starodávný prastar
starodávný starinski
starómodní staromodan
starost briga
starost skrb
starosta města gradonačelnik
starosta města poglavar
starostlivost zabrinutost
starostlivý brižljiv
starostlivý skrban
starostlivý zabrinut
starožitnost starina
starožitný antikni
starožitný starinski
startovací uzletište
startovní a přístávací plocha pista
starý star
starý mládenec neženja
stat član
stát država
stát koštati
stát stajati
stát valjati
stát vrijediti
stát zemlja
stát se dogoditi se
stát se postati
stát se zbiti se
stát se silnějším ojačati
stat v cestě smetati
stat' sudija
statečnost hrabrost
statečný hrabar
statečný neustrašiv
statečný neustrašjiv
statečný odvažan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: stvka
- prevod za riječ: stvka

Naš jezik Češki jezik
stabilnost stabilita
stabljika lodyha
stabljika stonek
stabljika stvol
stablo strom
stadij stadium
stadion stadion
stado stádo
štagalj stodola
staja chlěv
staja stáj
stajalište stanovisko
stajalište stanoviště
stajalište zastávka
stajati mít cenu
stajati padnout
stajati slušet
stajati stát
stajski chlěvský
stajski stájový
štaka berla
staklenik skleník
staklenka sklenice
staklenka sklenka
staklo sklo
štakor krysa
štakor potkan
stalak stojan
stalan neměnný
stalan nepřetržitý
stalan pevný
stalan setrvalý
stalan stálý
stalan trvalý
stalež kasta
stalež stav
stalno stále
stalno trvale
staložen vyrovnaný
stambeni bytový
stambeni obytný
štampati tisknout
štampati vytisknout
stan bydliště
stan byt
stan obydlí
stan stav (tkalcovský)
stanar nájemník
stanarina nájem
stanarina nájemně
štand stánek
standard standard
stanica stanice
stanica zastávka
stanje skupenství
stanje stav
stanjiti tenčit
stanjiti ztenčovat
stanka přestávka
stanodavac bytný
stanodavac pronajímatel bytu
stanovati bydlet
stanovati bydlit
stanovište hledisko
stanovit jistý
stanovnica obyvatelka
stanovnik obyvatel
stanovništvo obyvatelstvo
štap hůl
štap tyč
štap za pecanje rybářský prut
stapanje slučování
stapanje splývání
star starý
starac kmet
starac stařec
starački stařecký
starenje stárnutí
stari grad hrad
starica stařena
starica stařenka
starina dávná doba
starina starožitnost
starinski starodávný
starinski starožitný
starinski zastaralý
staromodan starómodní
starost stáří
stas postava
stas vzrůst
stati postavit se
stati stoupnout
stati začít
stati zstavit se
statičan statický
statistika statistika
status hodnost
status status
stav mínění
stav názor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: stvka
- prevod za riječ: stvka


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sat | rt | s | sa | st | se | st | sto | sit |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba