Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
jen jedino
jen samo
jen tek
jenmost istančanost
jenom jedino
jenom samo
jenom tek
koeficijent koeficijent
krátkě spojení kratki spoj
nespokojenost negodovanje
nespokojenost nezadovoljstvo
nespokojený nezadovoljan
nestrojený nenamješten
odbíjená odbojka
odzbrojení razoružanje
odzbrojený razoružan
opomíjení propuštanje
ozbrojení naoružanje
ozbrojený naoružan
připojení priključak
provádět vojenskě operace djelovati
říjen listopad
rozvíjení razvijanje
spojenec saveznik
spojenecký saveznički
spojenectví savez
spojenectví savezništvo
spojení kanal
spojení kontakt
spojení povezanost
spojení priključak
spojení spoj
spojení sveza
spojení veza
spojený povezan
spojený spojen
spojený udružen
spojený ujedinjen
spokojenost zadovoljstvo
spokojený miran
spokojený zadovoljan
strojený neprirodan
uspokojení podmirenje
uspokojení zadovoljenje
uspokojení zadovoljstvo
utajený potajni
v.strpljenje strpljivost
ve spojení s kým povezan
vojenský vojni
vojenský vojnički
vyvíjení razvijanje
výzbrojeni naoružanje
vyzbrojený naoružan
zahájený otvoren
zapojeni uključenje
zatajeni utaja
znepokojení uznemirenost
znepokojený uznemiren

Naš jezik Češki jezik
biti suprotnog mišljenja mít opačně mínění
cijena cena
cijeniti vážit si
cijenjen uznávaný
cijepljenje očkování
cijepljenje roubkování
činjenica fakt
činjenica skutečnost
cjenkati se smlouvat (o cenu)
crpljenje těžba
čuđenje údiv
davljenje dávení
dijeljenje dělení
dijeljenje rozdělování
dimljen uzený
divljenje obdiv
divljenje obdivování
domijenak sedánka
domjenak sedánka
doseljenik osídlenece
doseljenik přístěhovalec
doviđenja! na shledanou!
dragocjen drahocenný
dragocjen drahý
dragocjen vzácný
dragocjenost klenot
dragocjenost skvost
dragocjenost vzácnost
dragocjenosti drahocennost
dragocjenosti klenot
dragocjenosti skvost
društveno uređenje společenskě zřízení
gađenje hnus
gađenje odpor
glađenje hlazení
goljenica holenní kost
grljenje objímání
higijena hygiena
higijenski hygienicky
higijenski hygienický
higijenski uložak hygienická vložka
hijena hyena
hranjenje krmení
hranjenje vydržování
hranjenje živení
huljenje rouhání
huljenje urážení
iscrpljen chabý
iscrpljen vyčerpaný
iscrpljen využitý
iseljenica emigrantka
iseljenica vystěhovalka
iseljenik emigrant
iseljenik vystěhovalec
iseljenje přesídlení
iseljenje vystěhování
iskrivljen zkřivený
iskrivljenje chnutí
iskrivljenje překroucení
iskrivljenje zkomolení
iskrivljenje zkřiveni
ispražnjen uvolněný
ispražnjen vyklizený
ispražnjen vyprázdněný
izbezumljen šílený
izbezumljen zbavený rozumu
izgubljen pohraný
izgubljen zbloudilý
izgubljen ztracený
izmijeniti vyněnit
izmijeniti vysřídat
izmijeniti změnit
izmjena střídání
izmjena výměna
izmjenični střídavý
izmjenjivati střídat
izmjenjivati vyměňovat
iznenađen překvapený
iznenađen zaskočený
iznenađenje překvapení
iznuđen nucený
jenjati ochabovat
jenjati povolovat
jenjati slábnout
klijent klient
klijentica klientka
koeficijent koeficijent
koljeno koleno
koljeno ohyb
koljeno pokolení
koljeno rod
koljeno zákrut
korijen kořen
korijen odmocnina
korijen podstata
korjenit důkladný
korjenit základní
korjenit zásadni
kvocijent kvocient
lijen líný
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: jen
- prevod za riječ: jen


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| den | fen | jed | jet | jev | je | jer | ten | sen | ven |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba