Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
ale a
ale ali
ale no
ale pa
ale već
alej aleja
alergie alergija
alespoň bar
alespoň barem
amoleta omlet
atlet atlet
atlet atletičar
atletika atletika
Australec Australac
balení ambalaža
balení pakovanje
balet balet
batole beba
bděle oprezno
beletrie beletristika
bezbolestný bezbolan
bezohledný bezobziran
bezvýsledný bezuspješan
Bible Biblija
bitevní pole borlište
blábolení buncanje
blecha buha
bledost bljedoća
bledý blijed
blesk munja
bojler bojler
bolení hlavy glavobolja
bolení v krku grlobolja
bolení zubů zubobolja
bolest bol
bolest muka
bolestný bolan
bolet boljeti
boule kvrga
Brazilec Brazilac
brusle klizaljka
bruslení klizanje
brýle naočale
bydlet stanovati
být na letní dovoleně ljetovati
cedule cedulja
celek cjelina
celek sklop
celek skup
celer celer
chameleon kameleon
chlěb kruh
chlěv staja
chlěvský stajski
cholera kolera
chvílemí katkad
cibule luk
člen poroty porotnik
členka poroty porotnica
členský příspěvek kotizacija
členství članstvo
člověk středních let sredovječan
complex komplex
čtvtletí kvartal
dále nadalje
daleko mnogo
dalekohled dalekozor
dalekozraký dalekovidan
daleký dalek
daleký udaljen
datle datulja
delegace delegacija
delegace izaslanstvo
delegát delegat
delegát izaslanik
delegovat delegirati
dělení dijeljenje
dělení dioba
dělení podjela
dělení razdioba
desetiletí desetljeće
dětěcke jesle jaslice
dětský lěkařka pedijatar
dialekt dijalekt
dialekt narječje
dílek djelić
dílem dijelom
dlouhá chvíle dokolica
dlouhá chvíle dosada
dohled nadgledanje
dohled nadzor
dohlědnout pripaziti
dole dolje
dolejší donji
dolělat dovršiti
dopoledne prijepodne
dovolená dopust
dovolení dopuštenje
dovolení dozvola
drobnohled mikroskop
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: le
- prevod za riječ: le

Naš jezik Češki jezik
le a
"talent nadání
aleja alej
aleja stromořadí
alergičan laergický
alergija alergie
atlet atlet
atletičar atlet
atletika atletika
balet balet
beletristika beletrie
besmislen nesmyslný
besposlen nečinný
besposlen nezaměstnaný
besposlen zahálející
bezazlen bezelstný
bezazlen nevinný
bezazlen prostoduchý
blebetati žvanit
blesan pitomec
bojler bojler
bolesnica nemocná
bolesnik nemocní
bolesnik nemocný
bolest choroba
bolest nemoc
bolest onemocněný
bolestan chorý
bolestan nemocný
boležljiv churavějící
boležljiv postonávající
bulevar bulvár
celer celer
dakle tedy
dakle tudíž
dalek daleký
dalek vzdálený
dalekovidan bystrozraký
dalekovidan dalekozraký
dalekozor dalekohled
delegacija delegace
delegat delegát
delegirati delegovat
dijalekt dialekt
dijalekt nářečí
dokle až kam
dokle dokud
dokle kam
dokle (god) pokud
donekle částačně
donekle do jistě miry
donekle poněkud
dotle až tam
dotle dotud
dvosmislen dvojsmyslný
ekscelencija excelence
ekselencija excelence
elegancija elegance
elegantan elegantni
elektrana elektrárna
električan elektrický
električar elektrikář
elektricitet elektřina
električna struja elektrický proud
električna struja elektřina
elektronika elektronika
elektronski elektronický
element element
element prvek
Engleska Anglie
engleski anglický
engleski pril. Anglicky
Engleskinja Angličanka
Englez Angličan
fleksibilan flexibilní
galeb racek
galerija galerie
gledatelj dívák
gledateljica dívačka
gledati bý t obrácen kam
gledati dívat se
gledati hledět
gledati vidět
gledati (nekamo) směřovat
glede ohledně
glede v souvislosti
glede vzhledem
gledište hledisko
gledište stanovisko
gležanj kotník
goblen goblěn
golem obrovský
gusle housle
ilegalan ilegální
intelektualan intelektuální
izgled výhled
izgled vyhlídka
izgled vzezření
izgled vzhled
izgledati připadat
izgledati vypadat
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: le
- prevod za riječ: le


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ale | ke | leb | led | lem | les | let | lev | le | le | ne | se | le | e |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba