Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
les šuma
alespoň bar
alespoň barem
bezbolestný bezbolan
blesk munja
bolest bol
bolest muka
bolestný bolan
falešný dvoličan
falešný lažan
falešný neiskren
hudební těleso orkestar
klesání padanje
klesání propadanje
klesat opadati
klesat propadati
klesnout pasti
klesnout posrnuti
klesnout spustiti se
kleště kliješta
lesbičanka lezbijka
lesbička lezbijka
lesbický lezbijski
lesklý blistav
lesklý sjajan
lesknout se blistati
lesknout se sjati
lesnatý šumovit
lesník šumar
lest klopka
lest lukavstvo
lest podvala
lest prijevara
leštit laštiti
olivová ratolest maslinova grančica
ples ples
plešatý ćelav
pleskat pljeskati
pleskat pljuskati
pleskat pljuštati
plesknout pljesnuti
plesknout pljusnuti
plesnivý pljesniv
plěst plesti
plěst se buniti se
plěst se miješati se
plěst si miješati
plěst si plesti
pokles opadanje
pokles pad
pokles smanjenje
pokles smanjivanje
pokles spuštanje
poplěst pobrkati
poplěst se smesti se
porodni bolesti trud
porodní bolesti trud (porođajni)
potlesk pljesak
prales prašuma
problesknout sinuti
proklestit probiti
proklestit prokrčiti
rozplěst razmrsiti
šelest šum
šelest šuštanje
šelestit šuškati
šelestit šuštati
skleslý beživotan
skleslý pospan
slabost (tělesná) nelagoda
splěst pobrkati
splěst pomješati
splěst smesti
splěst splesti
splěst zaplesti
splěst zbuniti
splěst si zamijeniti
teleskop teleskop
tělesný tjelesan
tleskat pljeskati
vyleštěný ulašten
vyleštit ulaštiti
záblesk bljesak
zablesknout se bljesnuti
zablesknout se zablistati
zablesknout se zasjati
zalesněný šumovit
zaplěst splesti
zaplěst uplesti
zaplěst zamrsiti
zaplěst zaplesti
zplesnivět popljesniviti
ztělesnit utjeloviti

Naš jezik Češki jezik
blesan pitomec
bolesnica nemocná
bolesnik nemocní
bolesnik nemocný
bolest choroba
bolest nemoc
bolest onemocněný
bolestan chorý
bolestan nemocný
Engleska Anglie
engleski anglický
engleski pril. Anglicky
Engleskinja Angličanka
leš mrtvola
lešina mršina
lešina zdechlina
lešinar sup mrchožrout
morska bolest mořská nemoc
ples bál
ples ples
ples tanec
plesač tanečník
plesati tancovat
plesati tančit
plesni taneční
plesti plěst
plesti plěst si
plesti vít
rasplesti rozřešit
splesti splěst
splesti zaplěst
teleskop teleskop
tjelesan tělesný
uplesti zaplěst
velesajam veletrh
velesila velmoc
zaplesti splěst
zaplesti zamotat
zaplesti zaplěst


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| le | ples | leb | led | lem | lest | let | leus | lev | le | los | le | pes | ves |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba