Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Češki jezik Naš jezik
individuální individualan
likvidovat likvidirati
motovidlo vitlo
nenáviděný omražen
nenávidět mrziti
nepovídat šaptati
nepravidelný nepravilan
nepravidelný neredovit
nepředvídaný neočekivan
nepředvídaný nepredviđen
neviditelný nevidljiv
očevidně očito
odpovídající odgovarajući
odpovídající primjeren
odpovídající pripadni
odpovídat odgovarati
povídat pripovijedati
povídat (si) čavrljati
povídat (si) pričati
povídka priča
povídka pripovijest
povídka pripovijetka
povidla pekmez
pravidelně ravnomjerno
pravidelně redovito
pravidelný pravilan
pravidelný ravnomjeran
pravidelný redovit
pravidlo pravilo
předpovídání proricanje
předvídat predvidjeti
upovídaný govorljiv
uvidět ugledati
vid (jez.) vid
vidění priviđenje
vidění vid
videopřehrávač videorekorder
vidět gledati
vidět vidjeti
vidi prvobitan prvotan
vidi svakidašnji svakodnevni
vidina privid
viditelnost vidljivost
viditelný naočit
viditelný vidljiv
viditelný vidni
viditelný zamjetljiv
vidle vile
vidlice vilica
vidlička vilica
vid`` zar ne?
vid``te zar ne?
vypovídat se ispovjediti se
vyzvidat ispitivati
vyzvidat istraživati
vyzvidat izviđati
vyzvidat raspitivati se
záviděníhodný zavidan
závidět zavdijeti
zlikvidovat likvidirati
zvídavost radoznalost
zvídavý radoznao

Naš jezik Češki jezik
vid podoba
vid vid (jez.)
vid vidění
vid zrak
dalekovidan bystrozraký
dalekovidan dalekozraký
doviđenja! na shledanou!
individualan individuální
izviđač průzkumnik
izviđač rozvědčik
izviđač skaut
izviđanje pátrání
izviđati vyzvidat
izvidjeti ohledat
izvidjeti prozkoumat
izvidjeti vyzvědět
kratkovidan krátkozraký
likvidirati likvidovat
likvidirati zlikvidovat
nepredviđen nečekaný
nepredviđen nenadálý
nepredviđen nepředvídaný
nevidljiv neviditelný
nevidljiv skrytý
plovidba plavba
predvidjeti počitat s čím
predvidjeti předvídat
predvidjeti přehlědnout
previd nedopatření
previdjeti přehlědnout
privid přelud
privid vidina
privid zdáni
prividan domnělý
prividan klamný
prividan zdánlivý
priviđati se zdát se
priviđati se zjevovat se
priviđenje přízrak
priviđenje vidění
priviđenje zjeveni
sviđati se líbit se
svidjeti se líbit se
svidjeti se zalibit se
uvid nahlědnutí
uvid přehled
uvidjeti poznat
videorekorder videopřehrávač
vidik pohled
vidik rozhled
vidik výhled
vidikovac rozhledna
vidikovac vyhlídka
vidjeti vidět
vidljiv patrný
vidljiv viditelný
vidljiv zřejmý
vidljivost viditelnost
vidni názorný
vidni viditelný
vidni znatelný
vidni zorný
vidni zrakový
vidokrug obzor
zavidan záviděníhodný
zavidan závistivý
zemljovid mapa
zemljovid zeměpisná mapa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lid | uvid | zid | vic | vod | vi | id |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba