Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
adapt adaptirati
adapt podesiti
adapt preraditi
adapt preudesiti
adapt prilagoditi
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
adaptable prilagodljiv
adaptation adaptacija
adaptation prerada
adaptation prilagodjavanje
adaptation prilagođavanje
adaptation udešavanje
adapted podešen
adapted prilagođen
adapter adapter
adapter prilagođivač
adapting prilagođavanje
adaptive adaptivan
adaptive prilagodljiv
self-adapting samopodešavanje
self-adapting samoprilagodljivost
self-adaptive samoprilagodljiv
unadaptable nepodešljiv
unadapted nepodešen

Naš jezik Engleski jezik
adaptacija adaptation
adapter adapter
adaptirati adapt
adaptivan adaptive


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| adapted | adapter | adept | admit | adopt | adult | adust | agape | apart | apt | await | dart | inapt | leapt | rapt |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba