Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
beam balvan
beam greda
beam izlučivati
beam luk
beam mlaz
beam nosač
beam ozib vage
beam snop zraka
beam snop zrakova
beam svjetlosni snop
beam svjetlosni zrak
beam usmjeravati
beam zrak
beam šipka
abeam bočno
abeam pod pravim uglom
abeam poprijeko
acoustic beam akustički snop
beam analyzer mlazni analizator
beam antenna usmjerena antena
beam crossover presjek mlaza
beam-balance terazije
beam-compasses prutast šestar
beaming usmjerena predaja
beaming usmjereni prijem
beamwidth širina snopa
hornbeam grab (drvo)
unblanked beam svjetlosni snop
unblanked beam vidljivi snop

Naš jezik Engleski jezik
abeam poprijeko


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abeam | bead | beak | bean | bear | beat | bream | ream | seam | team |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba