Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
team brigada
team ekipa
team grupa
team momčad
team tim
team zaprega
home team domaćin (sportski)
rescue team ekipa za spasavanje
steam energija
steam isparavanje
steam kretati se
steam kuvati
steam para
steam pariti se
steam parni
steam pirjaniti s
steam pirjaniti se
steam snaga
steam boiler parni kotao
steam engine parna mašina
steam engine parni stroj
steam-boiler parni kotao
steam-engine parni stroj
steamboat parobrod
steamer kotao za kuva.
steamer kotao za kuvanje
steamer parobrod
steamship parobrod
teammate član grupe
teamwork ekipni rad
teamwork timski rad
teamwork zajednički rad


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| beam | ream | seam | steam | tea | tear | teat | teem | term | tram |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba