Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
boracic borni
boracic od boraksa
borax boraks
collaborate saradjivati
collaborate sarađivati
corroborate posvjedočiti
corroborate potkrijepiti
corroborate potvrditi
elaborate doteran
elaborate dotjeran
elaborate razraditi
elaborate razradjen
elaborate razrađen
laboratory laboratorija

Naš jezik Engleski jezik
bora pucker
bora ruck
bora wrinkle
borac fihter
borac soldier
boračko-invalidska z disabled veterans' care
boraks borax
boranija French beans
boranija string beans
boravak sojourn
boravak stay
boravište residence
boravište sojourn
boravište whereabouts
boraviti abide
boraviti dwell
boraviti reside
boraviti sojourn
boraviti station
boraviti stay
boravljenje stay
dio pribora attachments
dio pribora implement
elaborat plan
elaborat proposal
elaborat survey
ispitivanje izbora selection check
koji boravi resident
laborant tester
laboratorija laboratory
mjesto boravka whereaboutis
naborati wrinkle
neazaboravak forget-me-not
neborac non combatant
neborac non-combatant
neborački non combatant
neborački non-combatant
nezaboravak forget me not
nezaboravan memorable
nezaboravan unforgettable
od boraksa boracic
pravo izbora option
ratoboran belicose
ratoboran bellicose
ratoboran belligerent
ratoboran martial
ratoboran militant
ratoboran pugnacious
ratoboran warlike
sloboda izbora option
trgovac pribora stationer
zaborav oblivion
zaborav silence
zaboravan oblivious
zaboraviti condone
zaboraviti forget
zaboravljiv oblivious


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| zora | kora | bova | boa | bara | borax | bore | born | bor | boca | borba | bra | boja | borac | gora | mora | pora | bura |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba