Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
claim polagati pravo
claim potraživanja
claim potraživanje
claim potraživati
claim pravo
claim zahtev
claim zahtjev
claim žalba ( reklamacija
acclaim buran aplauz
acclaim klicati
acclaim odobravanje
acclaimt proglasiti
claimant molilac
declaim deklamovati
declaim recitovati
disclaim ne priznavati
disclaim proricati
exclaim povikati
exclaim poviknuti
exclaim uzviknuti
exclaim viknuti
grant a claim prihvatiti reklamaci
irreclaimable nepopravljiv
irreclaimable nepovratan
proclaim objaviti
proclaim proglasiti
proclaim zabraniti
reclaim iskrčiti
reclaim ispravljati
reclaim povratiti
reclaim raskrčiti

Naš jezik Engleski jezik
pay a claim platiti (nadoknaditi) štetu


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| acclaim | aim | alarm | baim | blain | calm | cam | chain | chair | charm | chasm | clack | clammy | clamp | clan | clang | clap | clash | clasp | class | claw | clay | climb | clip | cram | declaim | exclaim | flail | flair | flam | glair | laid | lain | lair | maim | plaid | plain | plait | reclaim | slain | slam | slim |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba