Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
accordion harmonika
accordionist harmonikaš
adion adion
audio audio
audio zvučni
audio čujni
audio frequency audio-frekvencija
audio frequency niska frekvencija
audio frequency ton-frekvencija
audio range čujno područje
audiogram audiogram
audiometer audiometar
audiometer uređaj za mjerenje s
audiometry audiometrija
audiomonitor kontrolor zvuka
audion audion
audion detektorska elektron
audiotape magnetofonska traka
audiotron audiotron
audiovisual audio-vizuelni
autoradiograph autoradiograf
cardiogram kardiogram
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologija
commodious prostran
commodious širok
compendious sažet
compendious skraćen
diocese biskupija
fastidious gadljiv
fastidious koji probira
grandiose veličanstven
idiocy idiotizam
idiocy ludorija
idiom idiom
idiot budala
idiot debil
idiot idiot
idiotic debilan
idiotic idiotski
insidious podmukao
invidious uvredljiv
mediocre osrednji
mediocre prosječan
mediocrity mediokritet
melodious melodičan
melodious muzikalan
melodious skladan
odious gadan
odious grozan
odious mrzak
odious odbojan
odious odvratan
odiousness mrskost
perfidious izdajnički
perfidious neveran
perfidious nevjeran
perfidious podmukao
radio radio
radio active radioaktivan
radio engineering radio tehnika
radio location određivanje položaja
radio operator radista
radio-active radioaktivan
radio-operator radista
radiogram rentgenska sl.
radiogram rentgenska slika
radiograph rendgenski snimak
radiograph rentgenska sl.
radiograph rentgenska slika
studio atelje
studious marljiv
studious vredan
studious vrijedan
tedious dosadan
tedious muačn
tedious tegoban
tedious zamoran
xeroradiography kseroradiografi

Naš jezik Engleski jezik
dio allotment
dio arm
dio article
dio deal
dio fragment
dio member
dio part
dio particle
dio picce
dio piece
dio portion
dio quota
dio section
dio segment
dio share
dio slice
dio snack
dio whack
adion adion
audio audio
audio-frekvencija audio frequency
audio-vizuelni audiovisual
audiogram audiogram
audiometar audiometer
audiometrija audiometry
audion audion
audiotron audiotron
autoradiograf autoradiograph
brada, dio lica chin
bravarska radionica locksmith's workshop
cener dioda zener
deseti dio tenth
deseti dio tithe
dio adrese address part
dio farme croft
dio goveđeg buta sirloin
dio mašine machine part
dio pribora attachments
dio pribora implement
dio puta distance
dio tijela part
dio zemljišta sector
dioba division
dioba na tri dijela tripartition
diobni krug pitch circle
dioni sectional
dionica share
dioničar shareholder
dionice u vlasništvu holdings (of shares)
dionička glavnica share capital
dioničko društvo stock company
dodatni dio attachment
donji dio bottom
donji dio sole
dvadeseti dio twentieth
emisija dionica placing
glavni dio body
gornji dio kalupa top swage
idiom idiom
idiot idiot
idiotizam idiocy
idiotski idiotic
ispupčeni dio back of blade
ispupčeni dio projection
izblijedio sicken
kadionica censer
kardiogram cardiogram
kardiolog cardiologist
kardiologija cardiology
kladionica betting office
kseroradiografi xeroradiography
mali dio bit
mali dio dole
mediokritet mediocrity
najgornji dio top
najmanji dio memorij byte
najsitniji dio corpuscle
najvažniji dio highlight
neki dio somewhat
obične dionice s odl deferred ordinary shares
obične, redovne dion ordinary shares
odnos cijene dionice price carnings ratio (P/E)
odrediti (dio) apportion
osnivačke dionice founders shares
osnovni dio unit
osnovni dio programa basic block
otporna dioda zener
označeni dio selection
parametarska dioda varactor
parametarska dioda varactron
pasti u dio accrue
ploča podione glave dividing head
ploča podione glave dividing plate
plovni dio rijeke fairway
plovni dio rijeke waterway
podesiti radio tune in
pojedini dio single part
ponuda cijene za dio offer for share
posjedovanje dionica holdings of shares
posjedovanje dionica holdings
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: dio
- prevod za riječ: dio


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| do | cio | deo | udio | dno | div | mio | did | die | dig | dim | din | dip | duo |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba