Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
dim bled
dim blijed
dim maglovit
dim taman
dim zamračiti
acidimeter kiselinometar
acidimeter mjerilo kiseline
acidimetry mjerač kiseline
condiment začin
dimension dimenzija
dimension razmjera
dimension veličina
diminish umanjiti
diminution opadanje
dimmed onemogućen
dimple malo ulegnuće
embodiment oličenje
embodiment ovaploćenje
embodiment utjelovljenje
overal dimension potreban prostor
rudiment osnov
rudiment začetak
rudimentary elementarni
rudimentary nerazvijen
rudimentary osnovni
rudimentary rudimentaran
rudimentary zakržljao
rudiments element.princi.
rudiments elementarni principi
rudiments osnove
rudiments rudiment
rudiments zakržljali organ
sediment gustiš
sediment naslaga
sediment sediment
sediment sloj
sediment talog
sedimentary taložni
sedimentation taloženje
turbidimeter mjerač zamućenosti
two-dimensional dvodimenzionalan

Naš jezik Engleski jezik
dim fume
dim reek
dim smoke
dim smother
bezdimni smokeless
bezdimni barut cordite
boje dima smoky
dati nadimak nickname
dimenzija dimension
dimenzije measurement
dimenzioniran sized
dimenzioniranje sizing
dimenzionirati size
dimiti se fume
dimiti se reek
dimiti se smoke
dimljen smoky
dimljena riba kipper
dimljeni sleđ red herring
dimljeni sledj red-herring
dimna kutija smoke box
dimna zavesa smoke-screen
dimna zavjesa smoke cloud
dimna zavjesa smoke screen
dimni alarmni signal smoke alarm
dimni oblak smoke cloud
dimnjak chimeny
dimnjak flue
dimnjak smoke pipe
dimnjak smokestack
dimnjak stack
dimnjak tunnel
dimnjak uptake
dimovod uptake
dužina u jardima yardage
dvodimenzionalan two-dimensional
koji se dimi smoky
nadimak by name
nadimak by-name
nadimak nickname
nadimak sobriquet
nadimati bloat
nadimati se balloon
nadimati se swell
neštedimice lavishly
pun dima smoky
rudiment rudiments
rudimentaran obsolete
rudimentaran rudimentary
sa prekidima intermittent
sediment sediment
snabdjeti ljudima man
strujanje dima whiff
tvornički dim. stalk
tvornički dimnjak stalk
učiniti tvrdim temper


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aim | dio | ?im | kim | dom | div | dam | did | die | dig | din | dip | him | im | rim | lim | tim |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba