Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
dugo for a long time
dugo long
dugo vremena for ages
dugo vrijeme age
dugog trajanja time-consuming
dugogodišnji long-term
dugoročni long-term
dugotrajan lasting
dugotrajan long lasting
dugotrajan prolonged
dugotrajan protracted
dugotrajno long
dugouh lop eared
dugouh lop-eared
dugovanje debit
dugovanje debt
dugovati owe
dugovi arrears
dugovječnost longevity
hiljadugodina millennium
koji odugovlači protractor
odugovlačenje procrastination
odugovlačiti hesitate
odugovlačiti procrastinate
odugovlačiti protract
odugovlačiti protract
odugovlačiti tarry
podugovarač subcontractor
predugo ostati overstay
predugo spavati oversleep


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| duga | dug | duo | drugo | jugo |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba