Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
eh ej
eh hej
alehouse pivnica
apprehend lišiti slobode
apprehend predosjećati
apprehend razumeti
apprehend razumjeti
apprehend shvatiti
apprehend strahovati
apprehend strpeti
apprehend uplašiti se
apprehend zadržati
apprehend zgrabiti
apprehension hapšenje
apprehension hvatanje
apprehension pojam
apprehension predosećanje
apprehension predosjećanje
apprehension predstava
apprehension razumevanje
apprehension razumijevanje
apprehension shvatanje
apprehension strah
apprehension strahovanje
apprehension zatvaranje
apprehensive dovitljiv
apprehensive oštrouman
apprehensive prestrašen
apprehensive pronicljiv
bakehouse pekara
beehive košnica
beforehand blagovremeno
beforehand na vreme
beforehand na vrijeme
beforehand prethodno
beforehand prije toga
beforehand ranije
beforehand unapred
beforehand unaprijed
behalf interes
behalf korist
behalf prednost
behave nastupiti, nastupati
behave ponašati se
behavior karakteristika
behavior ponašanje
behavior postupak
behavior reagovanje
behavior režim
behavior vladanje
behavioral vezano za ponašanje
behaviour karakteristika
behaviour ophođenje
behaviour ponašanje
behaviour postupak
behaviour reagovanje
behaviour režim
behaviour vladanje
behead odrubiti glavu
behead otsjeći glavu
behest amanet
behest zavet
behest zavjet
behind iza
behind otraga
behind pozadi
behind sa zadnje strane
behind straga
behind za
behold gledati
behold motriti
behold posmatrati
benzaldehyde benzaldehid
borehole bušotina
bridgehead mostobran
comprehend obuhvatiti
comprehend razumeti
comprehend razumjeti
comprehend shvatiti
comprehend uključiti
comprehensible dostižan
comprehensible razumljiv
comprehension obuhvatanje
comprehension poimanje
comprehension razumevanje
comprehension razumijevanje
comprehension shvatanje
comprehension uključivanje
comprehensive bistar
comprehensive iscrpan
comprehensive obiman
comprehensive obuhvatan
comprehensive svestran
eteh nagrizati
eteh najedati
falsehood laž
falsehood neistina
falsehood obmana
forehand pravovremen
forehand s desne strane
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: eh
- prevod za riječ: eh

Naš jezik Engleski jezik
aeromehanika aeromechanics
automehaničar mechanic
aviomehaničar aeromechanic
benzaldehid benzaldehyde
bez eha anechoic
biotehnika bioengineering
biotehnika biotechnology
biotehnologija biotechnology
blagi podsmjeh chaff
borbena tehnika ordnance
buran uspeh furore
buran uspjeh furore
ceh account
ceh bill
Čeh czech
čeh czech
ceh guild
ceh score
Čehinja czech
čehinja czech
čehoslovački czechoslovak
Čehoslovak bohemian
čehoslovak bohemian
Čehoslovak czechoslovak
čehoslovak czechoslovak
Čehoslovakinja czechoslovak
dopremni mehanizam feeder
eho echo
eho repercussion
eho reverberation
eho nepoznatog porij angel
elektrotehničar electrician
elektrotehnička škol school for electrical enginer.
elektrotehnika electrical engineering
grehota shame
grijeh guilt
grijeh impiety
grijeh offence
grijeh sin
inžinjer elektrotehn electrical engineer
izraziti osmijehom smile
kvantno mehaničko po versitron
kvantnomehanički wave-mechanical
lijeha bed
maćeha foster mother
maćeha step mother
maćeha stepmother
mehak silken
mehak, mek loose
mehak, mek meek
mehak, mek mild
mehak, mek soft
mehak,mekk mellow
mehaničar artificer
mehaničar artisan
mehaničar engineer
mehaničar fitter
mehaničar machinist
mehaničar mechanic
mehanička čvrstina mecanical strength
mehanički mechanical
mehanički mechanically
mehanički self-acting
mehanički bager navvy
mehanika mechanics
mehanika u automatu automatism
mehanizacija equipment
mehanizacija machinery
mehanizam machinery
mehanizam mechanism
mehanizam work
mehanizam pomaka feed gear
mehanizam poprečnog surfacing gear
mehanizam prekidača toggle
mehanizam sata watchwork
mehanizam za uzdužno lenght feed gear
mehanizirati machanize
mehanizovati mechanize
mehovi bellows
mehur babble
mehur bladder
mehur bubble
mehurić bubble
mek, mehak melting
mek, mehak pappy
mek, mehak pliant
mek, mehak pulpy
mek, mehak supple
mijehovi bellows
mjehur babble
mjehur bladder
mjehur blister
mjehur bubble
mjehur nipple
mjehuri bead
mjehurić bubble
napunjen pehar brimmer
nehabajući wearproo
nehaj indifference
nehaj neglect
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: eh
- prevod za riječ: eh


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ceh | ?eh | eho | ej | ep | ex | h | oh | ah | ih |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba