Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abash zbuniti
abhor gaditi se
abhor mrzeti
abhor mrziti
abhorrence gadjenje
abhorrence gađenje
abolish abolitirati
abolish poništiti
abolish ukinuti
abolish uništiti
accomplish ispuniti
accomplish izvršiti
accomplish napraviti
accomplish obaviti
accomplish ostvariti
accomplish usavršiti
accomplished doteran
accomplished dotjeran
accomplished usavršen
accomplished završen
accomplishment dostignuće
accomplishment ispunjenje
accomplishment obrazovanje
accomplishment svršavanje
accomplishment udobnost
accomplishment ugladjenost
accomplishment uglađenost
accomplishment vaspitanost
accouchement porodjaj
accouchement porođaj
account sheet kontni list
accountancy approach računov. pristup pro
ache bol
ache boleti
ache boliti
ache boljeti
ache čeznut za nečim
achieve dostići
achieve ostvariti
achieve postizati
achieve postići
achieve uspetii
achieve uspjeti
achievement dostignuće
achievement ispunjenje
achievement izvršenje
achievement postignuće
achive a turnover dostići obrt
achromat sočivo-ahromatsko
achromatic ahromatičan
achromatic bezbojan
achromatisation ahromatizacija
achromatism ahromatizam
achromatism bezbojnost
achromatize ahromatisati
achromatize obezbojiti
actual hours efektno radno vrijem
ad hoc (lat) u ovom slučaju
adding machine mašina za sabiranje
adhere biti uz
adhere ostajati veran
adhere ostajati vjeran
adhere prianjati
adhere prijanjati
adhere priljubiti
adhere pristajati
adhere pričvrstiti
adherence odanost
adherence prianjanje
adherence pridržavanje
adherence prijanjanje
adherence privrženost
adherence vernost
adherence vjernost
adherence zakvačanje
adherence zakvačenje
adherent koji prianja
adherent koji prijanja
adherent lepljiv
adherent ljepljiv
adherent pristalica
adherent pristalica sled
adherent sledbenik
adherent sljedbenik
adhesion odanost nečemu
adhesion odnost nečemu
adhesion prianjanje
adhesion prijanjanje
adhesion privrženost
adhesion zakvačanje
adhesion zakvačenje
adhesive adhezija
adhesive lepljiv
adhesive ljepljiv
adhesiveness adhezivnost
adhesiveness prionjivost
adjustable wrench ključ sa podešavanje
admonish napomenuti
admonish opominjati
admonish podsetiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: h
- prevod za riječ: h

Naš jezik Engleski jezik
h hour
adhezija adhesive
adhezivnost adhesiveness
aeromehanika aeromechanics
aeropsihograf aeropsychograph
ah oh
ahat agate
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
akademija likovnih u academy of fine arts
akademija scenskih u academy of dramatic arts
akt o prihvatanju acceptance
alamanah almanac
alhidada allidade
alkohol alcohol
alkohol liquor
alkohol stimulant
alkoholan alcoholic
alkoholan spirituous
alkoholičar alcoholic
alkoholizam alcoholism
alkoholni alcoholic
alkoholno piće hoock
alkoholno piće tipple
ambush ambuscade
američki orah hickory
anarhičan anarchic(al)
anarhički anarchistic
anarhija anarchi
anarhija anarchy
anarhist anarchist
anihilacija annihilation
antialkoholičar teetotaler
aparthejd apartheid
arhaičan archaic
arhaizam archaism
arhaizam archaismm
arhandjel archangel
arhanđel archangel
arheolog archaelogist
arheologija archaelogy
arheologija archaeology
arheopiskop archbishop
Arhimedov archimedean
arhimedski archimedean
arhipelag archipelago
arhirej pontiff
arhitekta architect
arhitektonski architectural
arhitektura architecture
arhiv chancery
arhiva archives
arhiviranje archivin
arhivska datoteka archived file
asinhron asynchronous
asinhronizam asynchronisy
asinhronost asynchronisy
asis. hirurga dresser
asistent hirurga dresser
atmosphere atlantic
atomihron atomichron
automehaničar mechanic
autosinhronizovano autosynchronize
aviomehaničar aeromechanic
bačen (proš. od shoo shot
bačen (proš. od thro threw
bahat arrogant
bedan prihod pittance
benzaldehid benzaldehyde
bez eha anechoic
bez preth.prip. offhand
bez prethodne pripre offhand
bez vazduha airless
bezalkoholan non-alcoholic
bezalkoholno piće soft drink
biharmonijski biharmonic
bihomorfan biholomorphic
bijedan prihod pittance
biohemija biochemistry
biohemijski biochemic
biohemijski biochemical
biotehnika bioengineering
biotehnika biotechnology
biotehnologija biotechnology
blagi podsmjeh chaff
bogohuljenje profanity
bogohuljenje sacrilege
borbena tehnika ordnance
braća po hristu brethren
broj pomičnih mjesta amount of shift
broj prisutnih quorum
bronhitis bronchitis
buha flea
buhara calaboose
buran uspeh furore
buran uspjeh furore
čahura catridge
čahura cocoon
čahura pod
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: h
- prevod za riječ: h


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | o | i | c | eh | he | | oh | ah | q | g | s | ih | k |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba