Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
fig smokva
bull-fight borba sa bikov.
bullfight borba sa bikov.
bullfight borba sa bikovima
bullfight korida
configuration konfiguracija
configuration oblik
configuration obris
disfigure izobličiti
disfigure izopačiti
disfigure unakaziti
effigy lik
effigy obličje
effigy portret
effigy slika
fight borba
fight boriti se
fight kavga
fight tući se
figment izmišljotina
figment plod mašte
figuration oblikovanje
figurative figurativan
figure figura
figure isticati se
figure lik
figure oblik
figure pretstaviti
figure sračunati
figure of merit faktor dobrote
infighting grupna borba
prize fighter profesionalni bokser
prize-fighter prof.bokser
transfigure preobraziti
transfigure promeniti lik
transfigure promijeniti lik
true figure stvarni broj

Naš jezik Engleski jezik
figura figure
figurativan figurative
figurativan tropical
figurina statuette
konfiguracija configuration
prošireno od fight fought
pun figura ornate


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| big | ig | dig | fag | fib | fie | fin | fir | fit | fix | fog | gig | jig | pig | rig | wig | mig |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba