Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
fort grad
fort tvrdjava
fort tvrđava
fort utvrdjenje
fort utvrđenje
comfort komfor
comfort ohrabriti
comfort ugodnost
comfort utešiti
comfort utješiti
comfortable komforan
comfortable komotan
comfortable ležeran
comforter jorgan
discomfort nemir
discomfort neudobnost
discomfort uznemiravati
effort napor
effort pokušaj
effort trud
forte forte
forte glasan
forth napred
forth naprijed
forth unapred
forth unaprijed
forthcoming pretstojeći
forthright iskren
forthright otvoren
forthwith odmah
forties četrdesete godine
fortification utvrdjenje
fortification utvrdjivanje
fortification utvrđenje
fortification utvrđivanje
fortify obezbediti se
fortify obezbijediti se
fortify utvrditi se
fortitude duhovna moć
fortitude hrabrost
fortnight 2 nedelje
fortnight dvije nedjelje
fortran fortran - programski
fortress grad
fortress tvrdjava
fortress tvrđava
fortuitous slučajan
fortunate srećan
fortune bogatstvo
fortune sreća
fortune-teller gatara
fortutous slučajan
forty četrdeset
henceforth otsada
henceforth ubuduće
misfortune maler
misfortune nesreća
misfortune neuspjeh
pianoforte klavir
set forth iznijeti
tell fortunes gatara
thenceforth od tog doba
thenceforth otad
uncomfortable neprijatan
uncomfortable neudoban
uncomfortable neugodan
unfortunate malerozan
unfortunate nesrećan
unfortunate nesrećnik
unfortunately na žalost

Naš jezik Engleski jezik
forte forte
fortran - programski fortran


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| font | foot | for | ford | fore | fork | form | forte | forth | forty | port | sort |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba